Blog

การบำรุงรักษาเครื่องเติมอากาศ Hiblow อย่างถูกวิธี

air-pump-hiblow-2-0

การบำรุงรักษาเครื่องเติมอากาศ Hiblow อย่างถูกวิธี

เครื่องเติมอากาศ (Air Pump) Hiblow สินค้าคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เป็นเครื่องเติมอากาศที่ให้เสียงเงียบ ประหยัดไฟ ลมอออกต่อเนื่อง ระบายความร้อนดี เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น ทางเมคคานิก้า มีขั้นตอนง่ายๆสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องเติมอากาศ Hiblow มาฝากกันค่ะ โดยเราควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ, แผ่นเก็บเสียง และตัวเครื่อง ทุกๆ 3 เดือน โดยมีวิธีการ และขั้นตอน ดังนี้

  1. ถอดฝาครอบ เพื่อนำแผ่นกรองอากาศออกมาทำความสะอาด โดยนำนิ้วมือสอดไปตามร่องด้านข้างของฝาครอบ หลังจากนั้นค่อยดึงฝาครอบออก
  2. ถอดแผ่นกรองอากาศ ออกมาทำความสะอาดโดยล้างด้วยน้ำ แล้วนำไปเป่าให้แห้ง
  3. ถอดเสื้อเครื่องเติมอากาศออก โดยนำแผ่นเก็บเสียงออกมาทำความสะอาด แล้วล้างด้วยน้ำ นำไปเป่าให้แห้ง
  4. นำแผ่นเก็บเสียงติดตั้งไว้ตามเดิม แล้วนำเสื้อเครื่องเติมอากาศวางให้รูตรงตำแหน่ง จากนั้นนำไขควงมาใส่น๊อตทั้ง 4 มุม
  5. นำแผ่นกรองอากาศติดตั้งไว้ตามเดิม แล้วปิดฝาครอบไว้บนเสื้อเครื่องเติมอากาศ และเมื่อทำความสะอาดเครื่องเติมอากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำไปติดตั้งที่จุดใช้งานตามเดิม

**หมายเหตุ  ควรระมัดระวังไม่ให้น้ำมัน หรือของเหลวชนิดอื่นเข้าไปในเครื่องเติมอากาศเด็ดขาด