ชุด Booster Pump System ต้องมีอะไรบ้าง

BOOSTER MITSU

ตู้ควบคุม

(Control Cabinet)

วาล์วพิเศษ

(Special valve)

ท่อร่วมด้านทางจ่าย

(Header)
lazy

วาล์วกันไหลย้อน

(Check Valve)

ท่อร่วมด้านทางสูบ

(Head)

วาล์ว

(Gate Valve)

โครงฐานเหล็ก

lazy

ถังแรงดัน

(Diaphragm Tank)
ไปเลือกดูสินค้า
lazy

เครื่องสูบน้ำห่อยโข่ง

ไปเลือกดูสินค้า
lazy

มาตราวัดแรงดัน

(Prassure Gauge)
lazy

เพรชเชอร์สวิตซ์

(Pressure Switch)
ไปเลือกดูสินค้า