มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เนื่องจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในนานาชาติ นับวันยิ่งจะทวีคูณเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในแต่วัน ทางผู้บริหารของบริษัท เมคคานิก้า จำกัด มีความเป็นห่วงในสุขภาพของพนักงานทุกคน รวมถึงคุณลูกค้าของเราด้วย   ทางผู้บริหารจึงได้มีการติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้น มีการประชาสัมพันธ์ถึงข้อปฏิบัติ วิธีการป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ชึ่งบริษัทของเรามีพนักงานอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก สำหรับแนวทางในการรับมือกับ COVID-19 บริษัทยึดแนวทางรู้เท่าทันไวรัส อย่างตระหนัก แต่ไม่ตระหนก เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อโรคไปสู่ครอบครัว และคนที่เรารัก

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

(อัพเดตยอดผู้ป่วย COVID 19 ของวันที่ 23/03/2563)

จากสถิติยอดผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้บริษัท เมคคานิก้า จำกัด จึงมีแผนป้องกันการติดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังต่อไปนี้

1.ทำความเข้าใจให้พนักงานรับรู้ร่วมกันถึงแผนการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ร่วมกัน
2.ในทุกๆครั้งก่อนที่จะเข้าบริษัทจะมีการวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานเสมอ
3.จัดเตรียมสบู่เหลว, เจลแอลกฮอล์ วางในจุดต่างๆ เพื่อให้สำหรับพนักงานล้างมือ

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

4.ทำการประชาสัมพันธ์ติดข้อมูลต่างๆในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นวิธีการล้างมือให้ถูกวิธี,การเปิดประตู,ข้อปฏิบัติก่อนเข้าบริษัท,ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อ เป็นต้น

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
5.มีการอัพเดตรวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางช่องทางต่างๆ ภายในองค์กร
6.สำหรับพนักงานจัดส่งได้มีการพกเจลแอลกฮอล์ เพื่อสำหรับล้างมือทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ทางบริษัท เมคคานิก้า จำกัด จึงได้มีมาตรฐานรับรองในทุกๆด้าน เพื่อให้ทางคุณลูกค้าเชื่อมั่นในสินค้า บริการของเรา และที่สำคัญทางบริษัทให้ทางพนักงานทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาในขณะทำงาน อย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและบุคคลรอบข้างให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นี้อีกด้วย

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความอื่นๆ