ค่า IP คือ ??

ค่า IP คือ ??
คุณรู้หรือไม่? อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้งานอยู่ในทุกๆ วันอยู่นั้น ทางโรงงานที่ได้ทำการผลิต อุปกรณ์ไฟฟ้า จะต้องมีกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังช่วยบอกระดับความสามารถของการป้องกัน ซึ่งเราจะเห็นกันบ่อยๆ โดยจะมีอยู่ในสติ๊กเกอร์แปะมากับตัวสินค้าจะโชว์เป็น ค่า IP  ซึ่งค่า IP ย่อมาจาก Ingress Protection Ratings คือ มาตรฐาน การป้องกันน้ำและฝุ่น (Dust and water protection) อ้างอิงจากมาตรฐาน IEC60529
โดยค่า IP (IP Standard) จะแสดงด้วยตัวเลข 2 หลัก
คือ รูปแบบการแสดงมาตรฐาน อุปกรณ์ไฟฟ้า การป้องกันน้ำและฝุ่น จะเป็น IP XX ซึ่งที่ค่า XX จะแทนค่าด้วยตัวเลข 2 หลัก
– หลักแรก หมายถึงระดับความสามารถในการป้องกันของฝุ่น ผง เศษวัสดุ หรือการสัมผัสโดยบังเอิญ (ของแข็ง) จะมีระดับตั้งแต่ตัวเลข 0-6
0 = ไม่สามารถป้องกันสิ่งต่างๆได้เลย
1 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร เช่น การเผลอไปจับตัวกล้องด้วยมือ
2 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 12 มิลลิเมตร เช่น เผลอแตะด้วยนิ้ว
3 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรขึ้นไป เช่น เครื่องมือ สายไฟ
4 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 1 มิลลิเมตรขึ้นไป เช่น เครื่องมือ สายไฟ และสายไฟขนาดเล็ก
5 = สามารถป้องกันฝุ่นได้ในระดับหนึ่ง
6 = สามารถป้องกันฝุ่นได้
– หลักที่สอง หมายถึง ระดับความสามารถในการป้องกันน้ำ ละอองน้ำ ไอน้ำ (ของเหลว) ซึ่งจะมีระดับตั้งแต่ตัวเลข 0-8 เช่น IP65 IP67 IP68
0 = ไม่สามารถป้องกันสิ่งต่างๆได้เลย
1 = สามารถป้องกันน้ำหยดใส่ได้ในแนวดิ่ง 90 องศาได้ เช่น หยดน้ำที่เกิดจากความชื้น
2 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมเฉียงไม่เกิน 15 องศาจากแนวตั้ง
3 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมเฉียงไม่เกิน 60 องศาจากแนวตั้ง
4 = สามารถป้องกันละอองน้ำได้จากทุกทิศทาง
5 = สามารถป้องกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง
6 = สามารถเปียกน้ำได้แต่ไม่นาน เช่น โดนฝน
7 = สามารถจุ่มน้ำได้ที่ความลึกตั้งแต่ 15 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร
8 = สามารถใช้งานใต้น้ำได้

ค่า IP คือ ??

ค่าของเลข IP

สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ บริษัท เมคคานิก้า จำกัด ได้นำเข้าและจำหน่าย มีการการันตีรับประกัน รับรองเรื่องของคุณภาพ มีค่า IP แจ้งที่ตัวสินค้า ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการตัดสินใจในการเลือกมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะนำไปงานให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่จะนำไปใช้งาน ยกตัวอย่าง เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า MITSUBISHI รุ่น SF-JR Series ที่มีระดับการป้องกันน้ำและกันฝุ่น IP 55 ได้

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความอื่นๆ