เครื่องเติมอากาศ LDL รุ่น TB Series

Brand:

SPECIFICATION BLOWER LDL TB SERIES

Model  Power Voltage current Pressure Air Frow Outlet
(kw) (V) A (Max) (Max) Inch
mmAq M³ / Min
LDL TB-0400 0.4 220(380) 2.1(1.2) 130/150 6/8 3″(75)
LDL TB-0750 0.75 220(380) 3.3(1.9) 185/265 15/18 4″(100)
LDL TB-1500 1.5 220(380) 6.5(3.8) 215/320 17/21 4″(100)
LDL TB-2200 2.2 220(380) 8.7(5) 285/380 33/38 5″(125)
LDL TB-3700 3.7 220(380) 14(8) 350/400 35/45 6″(150)
LDL TB-5500 5.5 220(380) 21(12) 480/600 5/60 6″(150)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องเติมอากาศ LDL รุ่น TB Series”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

ชื่อ/Name *
Email *
เบอร์โทรศัพท์/Phone number *
บริษัท/Company *
ที่อยู่(สำหรับออกใบเสนอราคา)
บ้านเลที่ ซอย ถนน /Address *
จังหวัด/Province *
แขวง/ตำบล/Sub-district *
รหัสไปรษณีย์/Postal Code *
เขต/อำเภอ/District *
ประเทศ/Country *
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/Ask us any questions *