เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ SHINMAYWA รุ่น J,JA,JF,JAF Series

Brand:

SPECIFICATION SUBMERSIBLE PUMP SHINMAYWA J,JA,JF,JAF SERIES

MODEL Model of Pump Used Output Phase Rating (50/60 Hz) Number of Poles (P) Lifting Weight (kg) Gross Weight (kg)
Automatic Connection Free-Standing kW Air Flow Rated (m/h) Water Depth (m) J.Ja J.JAF J.JA
J750V JF750V CVS50 0.75 3 10 2 2 24 26 31
JA152 JAF152 CVC651 1.5 3 22 3.5 4 52 54 71
JA222 JAF222 CVC801 2.2 3 35 3.5 4 65 68 98
JA372 JAF372 CVC801 3.7 3 67 4 4 77 80 110
JA552 JAF552 CVC1001 5.5 3 101 4 4 103 106 136

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ SHINMAYWA รุ่น J,JA,JF,JAF Series”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

ชื่อ/Name *
Email *
เบอร์โทรศัพท์/Phone number *
บริษัท/Company *
ที่อยู่(สำหรับออกใบเสนอราคา)
บ้านเลที่ ซอย ถนน /Address *
จังหวัด/Province *
แขวง/ตำบล/Sub-district *
รหัสไปรษณีย์/Postal Code *
เขต/อำเภอ/District *
ประเทศ/Country *
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/Ask us any questions *