ปั๊มสูบน้ำเสีย LUCKY PRO รุ่น MVS Series

ปั๊มสูบน้ำเสีย LUCKY PRO รุ่น MVS Series ปั๊มจุ่มน้ำสแตนเลส สำหรับดูดน้ำเสีย น้ำสกปรกใช้ภายในบ้านหรือโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงใช้ใต้ดินอาคารที่จอดรถใช้กับน้ำเสียที่มีเศษตะกอนขนาดไม่ถึง 50 มม. ดูดน้ำลึกได้ 5 ม.ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 2900 รอบ/นาที 1 เฟส

Brand:

SPECIFICATION SUBMERSIBLE PUMP LUCKY PRO MVS SERIES

MODEL W pipe line Cubic Meters/hour 0 3 6 9 12 15 18 21 24 18
220V 380V inch liter/min 0 50 70 100 150 200 200 250 350 400
MVS10-1 MVS10-1 750 2 Head (m.) 10 8.7 7.5 6.7 5.8 3.9 2      
MVS20-1 MVS20-1 1500 2 12 10.7 9.5 8.7 7.8 6.8 5.9 4.3 3  

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปั๊มสูบน้ำเสีย LUCKY PRO รุ่น MVS Series”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

ชื่อ/Name *
Email *
เบอร์โทรศัพท์/Phone number *
บริษัท/Company *
ที่อยู่(สำหรับออกใบเสนอราคา)
บ้านเลที่ ซอย ถนน /Address *
จังหวัด/Province *
แขวง/ตำบล/Sub-district *
รหัสไปรษณีย์/Postal Code *
เขต/อำเภอ/District *
ประเทศ/Country *
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/Ask us any questions *