ปั๊มสูบน้ำเสีย LUCKY PRO รุ่น MZD Series

ปั๊มสูบน้ำเสีย LUCKY PRO รุ่น MZD Series ปั๊มจุ่มน้ำแบบไม่มีลูกลอย ใช้สำหรับน้ำที่มีส่วนเป็นของแข็งไม่เกิน 2มม.เหมาะสำหรับใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง และในเรือ จุ่มน้ำลึกสุด 5 เมตรใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 2900 รอบ/นาที 1 เฟส

Brand:

SPECIFICATION SUBMERSIBE PUMP LUCKY PRO MZD SERIES

MODEL W pipe line Cubic Meters/hour 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12
220V 380V inch liter/min 25 50 75 100 125 150 175 200
LUCKY PRO MZD1B   370 1 1/2 ส่งสูง (ม.) 8 7.5 6.5 5.5 4.8 3.5 2.5 1

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปั๊มสูบน้ำเสีย LUCKY PRO รุ่น MZD Series”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

ชื่อ/Name *
Email *
เบอร์โทรศัพท์/Phone number *
บริษัท/Company *
ที่อยู่(สำหรับออกใบเสนอราคา)
บ้านเลที่ ซอย ถนน /Address *
จังหวัด/Province *
แขวง/ตำบล/Sub-district *
รหัสไปรษณีย์/Postal Code *
เขต/อำเภอ/District *
ประเทศ/Country *
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/Ask us any questions *