เครื่องเติมอากาศ SHINMAYWA รุ่น ARH-S-80-100 S Series

ทรีลูปโบลเวอร์ SHINMAYWA รุ่น ARH-S-80-100 S Series เครื่องเติมอากาศชนิด Helical Rotor Blower ยี่ห้อ ShinMaywaทรีลูปโบลเวอร์ SHINMAYWA ARH-S มีตั้งแต่ขนาดท่อ 2 นิ้ว(50mm) จนถึง 10 นิ้ว (250mm)

Brand:

SPECIFICTION THREE LOBES BLOWER SHINMAYWA ARH-S-80-100 S SERIES

MODEL ROTOR SPEED 10kPa 15kPa 20kPa 25kPa 30kPa 35kPa 40kPa 45kPa 50kPa 55kPa 60kPa
min-1 Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P
SHINMAYWA ARH80S 1130 3.21 1.4 3.1 1.7 2.99 2.1 2.88 2.4 2.77 2.8 2.65 3.1 2.54 3.5 2.43 3.7 2.32 4.3 2.21 4.7 2.09 5.1
1350 3.81 1.8 3.7 2.1 3.6 2.5 3.5 2.8 3.4 3.2 3.3 3.6 3.19 4.1 309 4.5 2.99 5 2.89 5.5 2.79 6.1
1490 4.22 2.1 4.11 2.4 4.01 2.8 3.91 3.2 3.81 3.6 3.71 4 36 4.5 3.5 5 3.4 5.5 3.3 6.1 3.2 6.6
1630 4.7 2.2 4.58 2.7 4.47 3.2 4.36 3.6 4.25 4.1 4.13 4.5 4.02 5 3.91 5.5 3.8 6 3.69 6.6 3.57 7.2
1730 5.02 2.3 4.9 2.8 4.79 3.4 4.68 3.7 4.57 4.3 4.45 4.7 4.34 5.2 4.25 5.9 4.15 6.5 4.06 7.1 3.96 7.5
1830 5.34 2.4 5.22 3 5.11 3.5 5 4.1 4.89 4.6 4.78 5.1 4.66 5.5 4.58 6.2 4.49 6.8 4.4 7.4 4.31 8
2040 5.74 2.8 5.63 3.4 5.52 4 5.44 4.6 5.35 5.2 5.29 5.6 5.22 6.2 5.16 6.9 5.09 7.5 5.03 8.1 4.97 8.6
2150 6.07 3 5.96 3.7 5.85 4.2 5.77 4.8 5.68 5.3 5.62 6 5.55 6.6 5.49 7.4 5.43 7.8 5.37 8.5 5.3 9.1
2270 6.39 3.5 6.31 4.1 6.22 4.6 6.14 5.2 6.05 5.8 5.96 6.6 5.87 7.3 5.81 7.8 5.74 8.5 5.68 9.1 5.62 9.7
SHINMAYWA ARH100S 1020 4.29 2.3 4.11 2.7 3.94 3.1 3.75 3.4 3.58 3.7 3.43 4 3.3 4.4 3.17 5.1 3.03 5.5 2.9 6.2 2.77 6.8
1200 5.19 2.5 5.04 3 4.89 3.5 4.74 4 4.58 4.5 4.44 5 4.31 5.5 4.19 6.2 4.08 6.8 3.98 7.4 3.88 8.1
1390 5.94 2.9 5.79 3.4 5.64 3.9 5.49 4.4 5.33 4.9 5.19 5.5 5.06 6.2 4.94 6.9 4.83 7.6 4.73 8.4 4.63 9.2
1490 6.44 3.3 6.29 3.8 6.14 4.4 5.99 4.9 5.83 5.4 5.69 6 5.56 6.8 5.44 7.5 5.33 8.2 5.23 9 5.13 9.8
1630 7.39 3.9 7.24 4.4 7.09 4.9 6.94 5.4 6.78 5.9 6.65 6.8 6.53 7.5 6.43 8.5 6.33 9.4 6.23 10.3 6.13 11
1830 8.69 4.6 8.54 5 8.39 5.4 8.24 6.2 8.08 7.1 7.93 8 7.78 8.9 7.62 9.8 7.47 10.7        

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องเติมอากาศ SHINMAYWA รุ่น ARH-S-80-100 S Series”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

ชื่อ/Name *
Email *
เบอร์โทรศัพท์/Phone number *
บริษัท/Company *
ที่อยู่(สำหรับออกใบเสนอราคา)
บ้านเลที่ ซอย ถนน /Address *
จังหวัด/Province *
แขวง/ตำบล/Sub-district *
รหัสไปรษณีย์/Postal Code *
เขต/อำเภอ/District *
ประเทศ/Country *
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/Ask us any questions *