พนักงานและบุคลากร บจ.เมคคานิก้า ตรวจหาเชื้อโคโรน่าไวรัส (Covid-19)

ชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit (ATK)

บริษัทเมคคานิก้า จำกัด มีการตรวจหาเชื้อโคโรน่าไวรัส (Covid-19) ให้แก่พนักงานและบุคลากร ฝ่ายขายทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อก่อนการเข้าพบลูกค้า โดยใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit (ATK) ที่ได้มาตรฐานผ่านการรองรับจากองค์การอาหารและยา (อย.) มีความแม่นยำสูง

ขั้นตอนการตรวจด้วยชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK)

1. เงยหน้าขึ้น ใช้ก้านสำลีสอดเข้าไปในจมูก และหมุนวนอย่างน้อย 5 รอบ (15 วินาที)
2. นำก้านจุ่มลงในหลอดสารสกัด แกว่งก้านสำลีอย่างน้อย 10 รอบ
3. กดหลอดสารสกัดเพื่อบีบให้สารสกัดออกมากที่สุด
4. ปิดฝาหลอดหยด ทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที
5. หยดน้ำยาลงบนเครื่องตรวจตรงจุดที่กำหนด ประมาณ 3 หยด
6. ปิดแผงตรวจ รอผลประมาณ 15-30 นาที (ห้ามอ่านผลก่อนหรือหลังจากที่ระบุไว้)

การอ่านค่าผลตรวจ

– ขีดสีแดงขึ้นเฉพาะแถบ C (1 ขีด) คือ ผลลบ (Negative : ไม่ติดเชื้อ)
– ขีดสีแดงขึ้นทั้งแถบ C และ T (2 ขีด) คือ ผลบวก (Positive : ติดเชื้อ)
*กรณีไม่ปรากฏแถบอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สงสัยอาการ แนะนำให้ทำการทดสอบใหม่อีกครั้ง

หากตรวจ ATK แล้วพบเชื้อควรทำอย่างไร?

1. แจ้งหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อฟังคำแนะนำ
2. แยกกักตัวเองจากผู้อื่นทันที่ Home Isolation (HI)
3. เข้ารับการตรวจหาเชื้อแบบ RT- PCR เพื่อยืนยันผลอีกครั้งและเข้ารับการรักษากับสถานพยาบาล Community Isolation (CI)

ภายหลังการตรวจ บริษัทเมคคานิก้า จำกัด ได้มีวิธีการกำจัดชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit ที่ถูกต้อง โดยนำชุดตรวจที่ใช้แล้วแยกทิ้งจากขยะทั่วไป ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำใส่ถุงพร้อมปิดปากถุงให้สนิททิ้งถังขยะประเภทขยะติดเชื้อ เพื่อการกำจัดขยะที่ถูกต้องในขั้นตอนต่อไป

ตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK) ตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK) ตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK) ตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK) ตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK) ตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK) ตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK) ตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK) ตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK) ตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK)

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความอื่นๆ