Search
Search

มอเตอร์กันระเบิดคืออะไร สำคัญต่องานอุตสาหกรรมอย่างไรนะ

มอเตอร์กันระเบิดคืออะไร สำคัญต่องานอุตสาหกรรมอย่างไรนะ

มอเตอร์กันระเบิด (Explosion Proof Motor) คือ 

มอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นอุปกรณ์ต้นกำลังที่ใช้ในการขับเคลื่อน ปั๊มน้ำ ปั๊มลม หรือแอร์คอมเพรสเซอร์ สำหรับที่ใช้ในงาน เครื่องผสมสารเคมี ระบบสายพาน ที่มีความเสี่ยงต่อการติดไฟได้ง่าย ในโรงงานอุตสาหกรรม ในปัจจุบันมีโรงงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงงานเคมี หรือ โรงกลั่นน้ำมันเกิดขึ้นมากมาย ในหลายๆแห่งในประเทศไทย แล้วแต่ละแหล่งพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมโรงงานเคมี หรือ โรงกลั่นน้ำมันนี้อยู่ ก็มักจะส่งผลให้อากาศ รอบ ๆตัว มีส่วนผสมของสารเคมี ก๊าซ ไอระเหย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สามารถทำให้เกิดการระเบิดได้  ดังนั้น เราจะมารู้จักกับ มอเตอร์กันระเบิด Explosion Proof Motor คือ อะไร มีความสำคัญยังไงต่องานในระบบอุตสาหกรรม อย่างไรกัน บทความนี้มีคำตอบค่ะ

โดยปกติเครื่องจักรส่วนใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  มากกว่า 80 % ไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำ ปั๊มลม หรือแอร์คอมเพรสเซอร์ จะถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่แล้ว แต่หากเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดไฟ การที่ตัวเครื่องจักรมีความเคลื่อนไหว และหมุนทำงานต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา อาจส่งผลให้เกิดประกายไฟหรืออันตรายได้ง่าย ดังนั้นมอเตอร์ป้องกันระเบิดจึงมีความสำคัญ ต่อ โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสารเคมี หรือพื้นที่ที่ติดไวไฟ ได้เป็นอย่างมาก

สถานที่ที่สามารถเกิดการการระเบิดได้
สถานที่อันตราย ที่เสี่ยงต่อการติดไฟได้ง่าย แบ่งออกตามความร้ายแรง ของพื้นที่ก๊าซ เป็น 3 โซน

  1. ZONE 0

เป็นบริเวณพื้นที่มีก๊าซอันตรายสูงสุด หรือ การเกิดระเบิดได้ตลอดเวลา เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับของเหลวติดไฟหรือแก๊ส,ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งพื้นที่ไม่ถูกอนุญาตให้มีการใช้มอเตอร์

  1. ZONE 1

เป็นบริเวณพื้นที่มีก๊าซไวไฟ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานปกติ เช่น บริเวณพื้นที่ที่เป็นท่อส่งก๊าซไวไฟ ซึ่งชนิดมอเตอร์ที่ใช้ได้ คือ Ex e / Ex d

  1. ZONE 2

เป็นบริเวณพื้นที่ที่อาจจะมีก๊าซไวไฟบ้าง เป็นครั้งคราวในระยะเวลาสั้น หรือ อาจเกิดขึ้นนานๆครั้ง ซึ่งโซนนี้ สามารถใช้งาน ชนิดของมอเตอร์ Ex e,EX และ Ex d
จากสถานที่ที่สามารถเกิดการการระเบิดได้ที่กล่าวมาข้างต้น นั้น จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการระเบิดได้ เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรที่อยู่ตาม โรงงานอุตสาหกรรมที่เสี่ยงกับงานไวไฟ หรือก๊าซที่ติดไฟได้ง่าย ซึ่งโครงสร้างของมอเตอร์กันระเบิดจะมีโครงสร้างผิวที่ปิดสนิท ทั้งที่เป็นสายไฟเข้า หรือส่วนที่เป็นการขับเคลื่อนมอเตอร์ และออกแบบมาให้มีขนาดหนาเป็นพิเศษ เพื่อทนต่อการติดไฟจากภายใน
ทางบริษัท เมคคานิก้า จำกัด ก็มี มอเตอร์ลม เพื่อใช้แทนมอเตอร์กันระเบิด ที่มีความแข็งแรง ทนทาน อย่าง AIR MOTOR ยี่ห้อ GAST ที่มีขนาดเล็ก กะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับงานกวนสี ,งานกวนสารเคมี,งานปิโตรเลียม เป็นต้น

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความอื่นๆ