Search
Search

วิเคราะห์ฝุ่น PM2.5

PM2.5

ปัญหาของฝุ่น PM2.5 กำลังเป็นเรื่องที่กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ลักษณะคล้ายหมอกควันกลับมาทำให้สภาพอากาศขมุกขมัว มืดครึ้มเกิดขึ้นและน่าจะส่งผลอย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วย สาเหตุปัญหาหลักๆ ที่ทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 ขึ้น คือ มีการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่โล่ง, ไฟป่า, การขนส่งคมนาคมต่างๆ, โรงงานอุตสาหกรรมการผลิต รวมไปถึงการรวมตัวของก๊าซหรือสารพิษในบรรยากาศที่มีผลอันตรายต่อร่างกายมนุษย์และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในทุกๆปี ทางบริษัท เมคคานิก้า จำกัด ขอแนะนำ วิเคราะห์ฝุ่น PM2.5 โดยการนำ เครื่องสุญญากาศ ยี่ห้อ Gast ไปประกอบกับเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างของอากาศในแต่ละพื้นที่และนำมาวิเคราะห์ ซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษมีการจัดทำดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) สามารถเช็คจากแอปพลิเคชั่น AirVisual โดยจะรายงานสภาพอากาศที่เราอยู่ ณ ปัจจุบันได้แบบทันที แบ่งตามมาตรฐานออกได้เป็น 5 ระดับ โดยใช้สีแทนเรื่องคุณภาพของอากาศ

วิเคราะห์ฝุ่น PM2.5 วิเคราะห์ฝุ่น PM2.5

ระดับที่ 1 สีฟ้า มีฝุ่นละออง 0-25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นระดับคุณภาพอากาศที่ดีมาก เหมาะสำหรับทำกิจกรรมการแจ้งและท่องเที่ยว

ระดับที่ 2 สีเขียว มีฝุ่นละออง 26-50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นระดับคุณภาพอากาศที่ดี สามารถทำกิจกรรมการแจ้งและท่องเที่ยวได้ปกติ

ระดับที่ 3 สีเหลือง มีฝุ่นละออง 51-100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นระดับคุณภาพอากาศปานกลาง คนที่มีสุขภาพดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ส่วนคนที่มีโรคประจำตัว หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดเวลาที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ระดับที่ 4 สีส้ม มีฝุ่นละออง 101-200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ คนที่มีสุขภาพดี ควรเฝ้าระวังหากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดเวลาที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง เช่น หน้ากากอนามัย

ระดับที่ 5 สีแดง มีฝุ่นละอองสูงกว่า 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นระดับคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ทุกคนต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมการแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายต้องปรึกษาแพทย์

วิเคราะห์ฝุ่น PM2.5

วิเคราะห์ฝุ่น PM2.5 ปัญหาของฝุ่นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามาเพราะเราไม่สามารถมองเห็นฝุ่น PM2.5 ได้เลยทั้งๆทีฝุ่น PM2.5 ได้เข้าไปสู่ในร่างกายเราแล้วโดยเข้าไปพร้อมกับอากาศที่เราหายใจเข้าไปซึ่งถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเรา หากพื้นที่ไหนมีค่าที่เกินกว่ามาตราฐานที่แจ้งไว้ควรหลีกเลี่ยงหรือใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านหรือรับประทานผัก ผลไม้ที่มีประโยชน์มีวิตามินเยอะๆ น้ำดื่มเปล่าเยอะๆ ก็สามารถช่วยเราได้อีกทาง

นอกจากนี้ ทางบริษัท เมคคานิก้า จึงเล็งเห็นผลกระทบต่อภาวะปัญหาฝุ่นนี้ ทางเรามีสินค้าเพื่อสามารถนำเข้าไปประกอบเครื่องเพื่อวิเคราะห์ค่าฝุ่น PM.2.5 นี้ได้คือ ปั๊มสุญญากาศ GAST สินค้าจากอเมริกา สามารถนำไป วิเคราะห์ฝุ่น สนใจสินค้าสอบถามข้อมูลฝ่ายขายได้เลยค่ะ

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความอื่นๆ