Search
Search

โรลม้วนสายไฟ

Cable

โรลม้วนสายไฟ คือ อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บสายไฟ โดยโรลม้วนสายไฟมักถูกใช้ในหลายสถานที่และงานต่าง ๆ เพื่อให้สายไฟสามารถถูกใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โรลม้วนสายไฟมักมีการออกแบบมาเพื่อรองรับสายไฟที่มีความยาวขนาดต่าง ๆ ตามความต้องการของงาน โดยทางเรามีแบรนด์ชั้นนำ ที่ได้รับมาตรฐานและตอบโจทย์การใช้งาน เช่น Brand TWISTER, More

Logo TWISTER

 

Brand
4

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์