Search
Search

ปั๊มก่อสร้าง

Construction pump

ปั๊มก่อสร้าง เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือส่วนสำคัญที่ใช้ในงานก่อสร้าง เป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งน้ำหรือสารต่าง ๆ ไปยังสถานที่ที่ต้องการ ซึ่งปั๊มก่อสร้างมีหลากหลาย ในอุตสาหกรรม แต่ละประเภทมีความแตกต่าง ขึ้นอยู่กับการใช้งาน โดยทางเรามีแบรนด์ชั้นนำ ที่ได้รับมาตรฐานและตอบโจทย์การใช้งาน เช่น Brand TSURUMI, KOSHIN, More

Logo Tsurumi PumpLogo Koshin-3