ปั๊มลมลูกสูบแบบ Single Stage PUMA Series

ปั๊มลมลูกสูบแบบ Single Stage PUMA Series

FEATURES

The new single body value design can increase compression efficiency and make maintenance very convenient. By adopting the most superior cast iron material, this air compressor is designed for industry use thus it is super water resistant. With the multi-blade heat dissipating fan, forced cooling, the heat dissipating system of this compressor is considered the best.

USAGE

Suitable for use in factories, automatic systems, auto service, finishing and any works requiring compressed air.

SPECIFICATION

รุ่น ปั้มลมลูกสูบ Single Stage (7-10 kg.) ลูกสูบ ความจุถังลม ปริมาณลม
PUMA PP-1P 1/4 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน 1 36 L 55.80 L/min
PUMA PP-2 1/2 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน 2 64 L 119.60 L/min
PUMA PP-2P 1/2 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน 2 92 L 119.60 L/min
PUMA PP-21 1 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน 2 92 L 203.20 L/min
PUMA PP-22 2 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน 2 148 L 298.00L/min
PUMA PP-32P 2 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน 3 148 L 330.00 L/min
PUMA PP-23 3 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน 2 165 L 550.00 L/min
PUMA PP-23P 3 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน 2 260 L 550.00 L/min
PUMA PP-35A 5 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 3 165 L 890.00 L/min
PUMA PP-35 5 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 3 260 L 890.00 L/min
PUMA PP-35P 5 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 3 315 L 890.00 L/min
PUMA PP-275A 7.5 HP เช็ควาล์ว + อโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 2 260 L 1280.00 L/min
PUMA PP-275 7.5 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 2 315 L 1280.00 L/min
PUMA PP-310A 10 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 3 260 L 1780.00 L/min
PUMA PP-310 10 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 3 315 L 1780.00 L/min
PUMA PP-310P 10 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 3 520 L 1780.00 L/min
PUMA PP-415A 15 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 3 315 L 2850.00 L/min
PUMA PP-415 15 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 3 520 L 2850.00 L/min
PUMA PP-320 20 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 6 700 L 3000.00 L/min
PUMA PP-430 20 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 4 800 L 3807.00 L/min

Brand

PUMA

puma

Questions and answers of the customers

There are no questions yet. Be the first to ask a question about this product.

Send me a notification for each new answer.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า