Search
Search

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI รุ่น CNPS Series

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI รุ่น CNPS Series เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของปั๊มบาดาล มีคุณสมบัติป้องกันมอเตอร์จากสภาวะไฟตกและไฟเกิน โดยรวมถึงการป้องกันจากใบพัดล็อค อีกทั้งยังมีระบบเบรกเกอร์ที่ใช้ตัดวงจรเพื่อความปลอดภัยในกระบวนการติดตั้งและการซ่อมบำรุง

Brand:

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI รุ่น CNPS Seriesere

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI รุ่น CNPS Series ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมและปกป้องการทำงานของปั๊มบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฟังก์ชั่นการป้องกันมอเตอร์ไม่ให้เกิดความเสียหายจากสภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ไฟตกหรือไฟเกินที่เข้าสู่มอเตอร์ และใบพัดล็อคซึ่งอาจทำให้มอเตอร์เสียหายหรือชำรุดได้ อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นป้องกันการเกิดสภาวะน้ำแห้งหรือน้ำในบ่อไม่เพียงพอ เพื่อรักษาประสิทธิภาพและความทนทานของระบบในระยะยาว อุปกรณ์นี้ยังมาพร้อมกับเบรกเกอร์ที่ใช้ในการตัดวงจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการติดตั้งและการซ่อมบำรุงของระบบปั๊มบาดาล

SPECIFICATIONS

รุ่น แรง (HP)
CNPS – 375E 1/2
CNPS – 755E 1
CNPS – 1105E 1.5
CNPS – 1505E 2
CNPS – 2205E 3

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

ชื่อ/Name *
Email *
เบอร์โทรศัพท์/Phone number *
บริษัท/Company *
ที่อยู่(สำหรับออกใบเสนอราคา)
บ้านเลที่ ซอย ถนน /Address *
จังหวัด/Province *
แขวง/ตำบล/Sub-district *
รหัสไปรษณีย์/Postal Code *
เขต/อำเภอ/District *
ประเทศ/Country *
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/Ask us any questions *