Search
Search

สเปรย์ควันเทียมกับเครื่องตรวจจับควันไฟใช้งานอย่างไร

สเปรย์ควันเทียมกับเครื่องตรวจจับควันไฟใช้งานอย่างไร (Smoke and artificial smoke detectors)
เครื่องตรวจจับควันไฟกลายเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ในอาคารบ้านเรือนที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมิณค่าไม่ได้เพราะไม่สามารถป้องกันหรือระวังตัวได้อย่างทันที ดังนั้นการมีเครื่องตรวจจับควันไฟไว้ในอาคารบ้านเรือนจะช่วยให้รับรู้ถึงการเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ไหวตัวทันมากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดเหตุ วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาบอกว่าทำไมต้องใช้สเปรย์ทดสอบควันไฟกับเครื่องตรวจจับควันไฟ จะจำเป็นมากน้อยแค่ไหนเราไปดูกันเลย

Smoke Test นั้น เอาไว้ทดสอบว่าเครื่องตรวจจับควันไฟยังสามารถทำงานได้ปกติหรือไม่ สเปรย์ควันเทียมที่พ่นออกมาจะระเหยหมดอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทิ้งคราบบนอุปกรณ์ตรวจจับควัน ควันเทียมที่พ่นออกมาจะไม่สร้างความสกปรก หรืออากาศที่เป็นพิษภายในห้อง ใช้ฉีดใส่ที่ตัวอุปกรณ์ตรวจจับควัน เพื่อทดสอบการทำงาน ระยะห่างในการฉีดสเปย์ใส่ที่ตัวอุปกรณ์ 1 ฟุต หรือ 1.5 ฟุต ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างใน ตัวอุปกรณ์ตรวจจับควัน

ทำไมต้องใช้สเปรย์ควันเทียม…? เพราะว่าสเปรย์ทดสอบควัน ไม่มีสารพิษ และไม่เปลี่ยนสีเพดาน ทำให้เพดานไม่เสียหาย ปลอดภัยจากวงจรภายในของอุปกรณ์ตรวจจับควัน ทำให้เกิดการทดสอบเครื่องตรวจจับควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมเหมือนการทดสอบด้วยควันจริง การจำลองควันเพื่อสะดวกในการทดสอบความสามารถในการทำงานที่สมบูรณ์แบบของเครื่องตรวจจับควันไฟเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย สเปรย์ทดสอบควันขยายถึงผู้ใช้ถึง120cm.ช่วยให้การทดสอบสามารถทำได้ในขณะที่ยืนอย่างปลอดภัยบนพื้น ละอองลอยที่ไร้ควันของสเปรย์ เครื่องตรวจจับจะยังคงทำงานได้อย่างถูกต้องหลังจากทดสอบแต่ละครั้งโดยไม่สร้างตะกอนคาร์บอน

เครื่องตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector) จะเป็นเครื่องส่งสัญญาณเพื่อทำให้ผู้ที่อยู่ในอาคาร บ้านเรือนได้รู้ตัวหากเกิดไฟไหม้ จะได้ป้องกันระงับเหตุ ควบคุมเพลิง หรืออพยพหนีไฟที่ลุกลามได้อย่างทันท่วงที โดยขั้นตอนการทำงานหากเกิดไฟไหม้ ควันไฟจะลอยขึ้นที่สูงก่อน และหากกมีควันไฟในปริมาณมากถึงกำหนด เครื่องตรวจจับควันจะทำงาน โดยส่งสัญญาณแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินออกมา ปัจจุบันเครื่องตรวจจับควันแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า ว่าเราควรจะเลือกใช้แบบไหน และสองชนิดนี้มีระบบกลไกรการทำงานอย่างไรบ้าง

  1. ระบบ Smoke Test Detector Photoelectric Type เป็นเครื่องตรวจจับควันที่ไม่จำเป็นต้องมีเปลวไฟ หรืออุณหภูมิความร้อนรอบๆเป็นระบบเซนเซอร์ตรวจอนุภาคของควันผ่านหลอดไดโอดวัดค่า เพราะเมื่อมีควันเซนเซอร์ได้รับแสงจากหลอดไดโอน้อยลงเรื่อยๆหรือมีอนุภาคของควันเข้ามากัดขวางเกิดการหักเหของแสง (Light Scattering) เครื่องตรวจจับควันชนิดนี้จะส่งสัญญาณเตือนภัยออกมา
  2. ระบบ Smoke Detector Ionization Type เป็นการตรวจ ionize รอบๆ ตัวเซนเซอร์ตรวจจับควีน ion ในเครื่องทำหน้าทีเป็นตัวนำไฟฟ้าให้เกิดกระแสไฟลผ่านทั้งสองขั้ว แต่เมื่อควันเข้ามาในเครื่องตรวจจับ จะทำให้การนำไฟฟ้าลดลงตามปริมาณของควันที่เพิ่มมากขึ้น ระบบจะทำงานและส่งสัญญาณเตือน ระบบนี้เหมาะจะใช้กับพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อควันมากๆ เครื่องตรวจจับควันชนิดนี้จะตรวจจับเฉพาะควันที่เกิดจากความร้อนจากการเผาไหม้เท่านั้นจะไม่ส่งสัญญาณจากการเกิดควันแบบทั่วๆ ไป อย่างเช่นควันที่เกิดจากกาทำอาหารในห้องครัว

หากสนใจสเปรย์ควันเทียม สามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัท เมคคานิก้า จำกัด นอกจากสเปรย์ในการทดสอบเครื่องตรวจจับควันไฟนี้ บริษัทเมคคานิก้า จำกัด ยังมีสินค้าสเปรย์เคมีอีกมากมาย พร้อมสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิเช่น อุปกรณ์ระบบน้ำและปั๊มชนิดอื่นๆ, ปั๊มเคมี, มอเตอร์, เครื่องอัดลม, เครื่องเติมอากาศ, รอกและระบบลำเลียง

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความอื่นๆ