Search
Search

ความสำคัญของโซลาร์เซลล์

ความสำคัญของโซลาร์เซลล์ Solar Cells|
เป็นข่าวใหญ่โตเมื่อประเทศไทยได้มีการผลิต สวนโซลาร์ลอยน้ำ Floating Solar เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนผืนน้ำ ที่เป็นแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกของ กฟผ.ที่ได้นำพลังงานหมุนเวียนสองประเภทจาก พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cells และ พลังน้ำมาผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานหรือเรียกว่า ระบบไฮบริด เพื่อเป็นการลดข้อจำกัดของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศของเรา

ความสำคัญของโซลาร์เซลล์

ความสำคัญของโซลาร์เซลล์

ภาพ : เพจ กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โดยพลังงานของโซลาร์เซลล์ เป็นที่ได้รับความสนใจอีกครั้ง ว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับที่จะใช้ในการเปลี่ยน พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็น พลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที เป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดไป
โซลาร์เซลล์จะมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดช่วงเวลากลางวัน ซึ่งกระบวนการทำงานของพลังงานไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้งาน จะสามารถเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่และ Power Bank เพื่อไว้ใช้ในเวลากลางคืนได้ แผงโซลาร์เซลล์ที่มีวัตต์สูง สามารถชาร์จได้เร็วกว่า แผงโซลาร์เซลล์วัตต์ต่ำจะสามารถชาร์จได้ช้ากว่า ซึ่งเราสามารถนำโซลาร์เซลล์ หรือแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ในงานกับระบบเติมอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบน้ำดี ระบบไฟฟ้าได้ โดยการนำโซลาเซลล์มาเป็นตัวกลางในการเก็บพลังงาน-ส่งพลังงาน เพื่อมาใช้ใน ระบบเติมอากาศ ระบบน้ำเสีย ระบบน้ำดี ระบบไฟฟ้าทำงานได้ ข้อดีของพลังงานโซลาร์เซลล์ คือ สามารถใช้ผลิตไฟฟ้าได้ทุกๆที่และเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการประหยัดพลังงาน

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความอื่นๆ