content

ทำไม ในโรงงานอุตสาหกรรม ต้องมีการบำบัดน้ำเสีย
ทำไม ในโรงงานอุตสาหกรรม ต้องมีการบำบัดน้ำเสีย โดยปกติแล้วในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปในทุก ๆ โรงงาน มักจะมีน้ำเสียที่เกิดจากกระทำของบุคคลอยู่ 2 แบบได้แก่ น้ำเสียที่เป็นน้ำทิ้งจากห้องน้ำซึ่งจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงาน และแบบที่สอง ก็เกิดมาจากกระบวนการผลิตสินค้าในโรงงานนั้น ๆ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากในโรงงานอุตสาหกรรมทำการปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัดเสียก่อน จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อมนุษย์ และน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ซึ่งจะส่งผลดีอย่างไร มารู้คำตอบได้ในบทความนี้ น้ำเสียต้องผ่านกระบวนการบำบัดอย่างไร…
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ปัจจุบันในทุกๆ โรงงานอุตสาหกรรมต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีกฎหมายบังคับไว้ให้โรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด น้ำเสีย คือ น้ำที่มีสิ่งเจือปนต่างๆ รวมถึงกลิ่น สี รส คุณภาพของน้ำที่ไม่มีคุณภาพ ดังนั้นจึงทำให้ก่อนที่ทางโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จะมีการทิ้งน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง จะต้องมีการผ่านระบบบำบัดน้ำเสียหรือกระบวนการลดปริมาณน้ำเสียที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำที่มีดี มีคุณภาพต่อไป ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้วิธีของระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้เครื่องเติมอากาศ เพราะสามารถเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์  โดย เครื่องเติมอากาศแบ่งออกได้เป็น 3…
การผลิตเจลแอลกอฮอล์จากน้ำตาล
การผลิตเจลแอลกอฮอล์จากน้ำตาล สินค้าที่ขายดีไม่แพ้หน้ากากอนามัยในช่วงที่เกิด โรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่หรือ Covid -19 ระบาดอยู่ในขณะนี้ คงหนีไม่พ้น เจลแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็น เจลแอลกอฮอล์ แบบขวดที่ใช้ล้างมือหรือแบบสเปรย์แอลกอฮอล์พกพาก็ตาม ส่งผลให้ เอทานอล (Ethanal หรือ Ethyl Alcohol) ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต เจลแอลกอฮอล์…
รู้จักปั๊มขนถ่ายสารกับเมคคานิก้า
บริษัทเมคคานิก้า จำกัด มีปั๊มสำหรับใช้งานกับสารเคมีหลากหลายแบบด้วยกัน โดยบริษัทเราจะให้คำนิยามของปั๊ม แยกเป็นสองแบบ คือ1.ปั๊มขนถ่ายสารเคมี และ 2.ปั๊มจ่ายสารเคมี วันนี้แอดจะพาไปรู้จักกับปั๊มขนถ่ายสารเคมีกันก่อน การจัดกลุ่มปั๊มที่ใช้กับสารเคมีเข้ามายังหมวดปั๊มขนถ่ายสาร เราจะให้ความหมายปั๊มขนถ่ายสาร คือปั๊มที่มีไว้สำหรับขนถ่ายของเหลว เช่น สารเคมี สารละลาย รวมถึงน้ำเปล่า โดยมีลักษณะการทำงานแบบดูดเข้าผ่านท่อ ผ่านหัวปั๊ม และของเหลวไหลออกท่ออีกฝั่งเพื่อส่งไปยังจุดหมาย ซึ่งบริษัทเมคคานิก้า…
ลดเงินสด ลดเสี่ยง เลี่ยงติดเชื้อ
บริษัท เมคคานิก้า จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมลดการระบาดของโรค COVID-19 ด้วยการสนับสนุนนโยบาย หยุด ลด เสี่ยง ปลอดภัย ลดการสัมผัสธนบัตร และเหรียญ โดยการสนับสนุนการชำระเงินผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ เช่น การโอนเงินผ่านเลขที่บัญชี การสแกน QR CODE โดยอำนวยความสะดวก…
การเลือกใช้งานและการบำรุงรักษาของเครื่องสูบน้ำเสีย
การเลือกใช้งานและการบำรุงรักษาของเครื่องสูบน้ำเสีย ไม่ว่าจะเป็นงานท่อระบายน้ำ งานระบบสุขาภิบาล งานบำบัดน้ำเสีย ภายในอาคาร คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล สำนักงาน หรือในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ล้วนมีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากเครื่องสูบน้ำเสีย แต่ด้วยลักษณะของเครื่องจะต้องแช่อยู่น้ำอยู่ตลอดเวลา และน้ำเสีย ซึ่งแต่ละที่ก็มีวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่ต่างกัน แล้วเราจะเลือกใช้งานเครื่องสูบน้ำเสียอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และจะดูแลรักษาอย่างไรให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ติดตามอ่านได้ที่บทความนี้ครับ เลือกเครื่องสูบน้ำเสียเลือกอย่างไร ให้ได้ตามความต้องการ ไม่ใช่เรื่องยากเลย…
มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เนื่องจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในนานาชาติ นับวันยิ่งจะทวีคูณเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในแต่วัน ทางผู้บริหารของบริษัท เมคคานิก้า จำกัด มีความเป็นห่วงในสุขภาพของพนักงานทุกคน รวมถึงคุณลูกค้าของเราด้วย   ทางผู้บริหารจึงได้มีการติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้น มีการประชาสัมพันธ์ถึงข้อปฏิบัติ วิธีการป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ชึ่งบริษัทของเรามีพนักงานอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก สำหรับแนวทางในการรับมือกับ COVID-19 บริษัทยึดแนวทางรู้เท่าทันไวรัส อย่างตระหนัก แต่ไม่ตระหนก…
ปั๊มน้ำยาเคมี (Chemical Pump) ใช้กับสารเคมีแบบไหนได้บ้าง
บริษัท แมคคานิก้า จำกัด มีจำหน่ายปั๊มที่ใช้กับสารเคมีหลากหลายประเภท มีทั้งแบบปั๊มจ่ายสารเคมี ปั๊มขนถ่ายสารเคมี ปั๊มโดส ที่เอาไว้หยดสารเคมี ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี เป็นต้น วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับปั๊มสารเคมีที่ทางเราจัดให้เป็นประเภทปั๊มน้ำยาเคมี (Chemical Pump) ปั๊มน้ำยาเคมี (Chemical Pump) เป็นปั๊มที่เอาไว้ขนถ่ายสารต่างๆ รุ่นที่เรามีจำหน่ายอาทิ เช่น ปั๊มน้ำยาเคมี…
การกำจัดคราบน้ำมันในน้ำเสีย ด้วยเครื่องสูบตะกอน SCUM SKIMMER
การกำจัดคราบน้ำมันในน้ำเสีย ด้วยเครื่องสูบตะกอน SCUM SKIMMER ในปัจจุบันวิธีการกำจัดคราบน้ำมันหรือไขมันในน้ำเสียนั้น มีมากมายหลากหลายรูปแบบ เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีสาเหตุจากคราบน้ำมันหรือไขมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำในน้ำเสีย  ทำให้ทุก ๆคน หันมาสนใจและตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น วันนี้ผมเลยอยากนำเสนอ อีกหนึ่งวิธีการในการกำจัดคราบน้ำมันหรือไขมันในน้ำเสีย โดยใช้ เครื่องสูบตะกอน SCUM SKIMMER เพื่อเป็นหนึ่งในอีกทางเลือก เครื่องสูบตะกอน SCUM SKIMMER…
รอก ( Hoist ) คืออะไร
วันนี้เราก็จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ รอก ( Hoist ) หลายคนอาจจะยังสงสัยว่ารอกคืออะไร แล้ว รอก เอาไว้ใช้ทำอะไร ใช้กับอะไร ก่อนอื่นเรามารู้ความหมายของ รอก กันก่อนเลยค่ะ            รอก (…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.