บทความ

ชุด Booster Pump System ต้องมีอะไรบ้าง

Booster Pump

ตู้ควบคุม

(Control Cabinet)

วาล์วพิเศษ

(Special valve)

ท่อร่วมด้านทางจ่าย

(Header)
Mechanika Home

วาล์วกันไหลย้อน

(Check Valve)

ท่อร่วมด้านทางสูบ

(Head)

วาล์ว

(Gate Valve)

โครงฐานเหล็ก

Mechanika Home

ถังแรงดัน

(Diaphragm Tank)
ไปเลือกดูสินค้า
Mechanika Home

เครื่องสูบน้ำห่อยโข่ง

ไปเลือกดูสินค้า
Mechanika Home

มาตราวัดแรงดัน

(Prassure Gauge)
Mechanika Home

เพรชเชอร์สวิตซ์

(Pressure Switch)
ไปเลือกดูสินค้า