Search
Search

เพลาลอย

Bare shaft

เพลาลอย เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานโดยการหมุน มักถูกใช้ในอุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น และขึ้นอยู่กับการใช้งานและวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้งาน คุณลักษณะสำคัญของเพลาลอยคือมีน้ำหนักที่มากและสามารถเก็บพลังงานได้จากการหมุน ดยทางเรามีแบรนด์ชั้นนำ ที่ได้รับมาตรฐานและตอบโจทย์การใช้งาน เช่น Brand CUCCHI, KOSHIN, HUZIE, More

LOGO CUCCHILogo Koshin-3Logo HUZIE
 

Gear pump Attribute
1
Brand
2
1
2

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์