Search
Search

ปั๊มน้ำดี

ปั๊มน้ำดี (Water Pump) อุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบน้ำ จากที่ต่ำไปยังที่สูง หรือจากแหล่งน้ำที่หนึ่ง ไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง โดยทั่วไปแล้วมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ตัวอย่างเช่น การสูบน้ำในบ้าน, การใช้ปั๊มน้ำในอุตสาหกรรม, การใช้ปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงการใช้ในการสูบน้ำในสระน้ำหรือบ่อน้ำ โดยทางเรามีแบรนด์ชั้นนำ ที่ได้รับมาตรฐานและตอบโจทย์การใช้งาน เช่น Brand MITSUBISHI, EBARA, KIRA, More

Logo Mitsubishi 2Logo EBARALogo Kira
 

High pressure pump Attribute
1
Brand
5
1
1
1
1
4
1
22
9
5
3
3
2
2
1
1
16
3
2
7
30
1
1
5
3
8
32
7
2
1
1
13
1
10
7
1

Showing 1–40 of 222 results