Search
Search

ปั๊มจุ่มทั่วไป

Submersible pump

ปั๊มจุ่มทั่วไป เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสูบน้ำหรือน้ำเสียออกจากพื้น ไปยังที่จุดที่ต้องการ ซึ่งมักถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามความต้องการ โดยทางเรามีแบรนด์ชั้นนำ ที่ได้รับมาตรฐานและตอบโจทย์การใช้งาน เช่น Brand MITSUBISHI, KOSHIN, TSURUMI, More


Logo Mitsubishi 2Logo Koshin-3Logo Tsurumi Pump

 

Brand
6
2
1
3
3

แสดงทั้งหมด 23 ผลลัพท์