ปั๊มหอยโข่ง

Centrifugal pump

ปั๊มหอยโข่ง (Diaphragm Pump) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างแรงดัน โดยใช้ใบพัดในการหมุน สร้างแรงเหวี่ยงให้น้ำหรือของเหลว เกิดการไหล เคลื่อนที่ตามทิศทางของการหมุน ปั๊มหอยโข่งมักถูกนำมาใช้ในหลายงาน อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมอาหาร, เป็นต้น โดยทางเรามีแบรนด์ชั้นนำ ที่ได้รับมาตรฐานและตอบโจทย์การใช้งาน เช่น Brand VOLUTE, EBARA, MITSUBUSHI, More

Logo VoluteLogo EBARALogo Mitsubishi 2
 

BRAND
Electric motor Attribute
High pressure pump Attribute
Gear pump Attribute
Hoist and crane Attribute
Linear air pump Attribute
Pressure tank Attribute
Submersible aerator Attributes