hoist

รอก คือ อุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ มีลักษณะเป็นล้อ หมุนคล่องได้รอบตัว โดยร้อยไว้กับเชือกหรือโซ่ รอกเหมาะกับงานยก หรืองานเคลื่อนย้ายของหนัก รอกมีหลายประเภท ซึ่งแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งาน โดยทางเรามีแบรนด์ชั้นนำ ที่ได้รับมาตรฐานและตอบโจทย์การใช้งาน เช่น Brand KOBEC, ELEPHANT, RHINOS, More

LOGO KOBECLogo ElephantLogo Rhinos

BRAND
Electric motor Attribute
High pressure pump Attribute
Gear pump Attribute
Hoist and crane Attribute
Linear air pump Attribute
Pressure tank Attribute
Submersible aerator Attributes