Search
Search

กว้าน

Winch

กว้าน เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทุ่นแรง ในการช่วยยก ช่วยลาก ช่วยดึง ช่วยจูง สิ่งของหรือวัตถุที่มีความหนักได้อย่างหนึ่ง ซึ่งกว้านจะต้องใช้งานคู่กันกับลวดสลิงหรือเชือก โดยกว้านจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท กว้านสลิงมือหมุน, กว้านสลิงไฟฟ้า ซึ่งมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ใช้งาน โดยทางเรามีแบรนด์ชั้นนำ ที่ได้รับมาตรฐานและตอบโจทย์การใช้งาน เช่น Brand MAXPULL, RHINOS, WINCH, More

Logo MAXPULLLogo RhinosLogo WINCH
 

Brand
5
5
2

แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์