กว้าน

Winch

กว้าน เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทุ่นแรง ในการช่วยยก ช่วยลาก ช่วยดึง ช่วยจูง สิ่งของหรือวัตถุที่มีความหนักได้อย่างหนึ่ง ซึ่งกว้านจะต้องใช้งานคู่กันกับลวดสลิงหรือเชือก โดยกว้านจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท กว้านสลิงมือหมุน, กว้านสลิงไฟฟ้า ซึ่งมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ใช้งาน โดยทางเรามีแบรนด์ชั้นนำ ที่ได้รับมาตรฐานและตอบโจทย์การใช้งาน เช่น Brand MAXPULL, RHINOS, WINCH, More

Logo MAXPULLLogo RhinosLogo WINCH
 

BRAND
Electric motor Attribute
High pressure pump Attribute
Gear pump Attribute
Hoist and crane Attribute
Linear air pump Attribute
Pressure tank Attribute
Submersible aerator Attributes