ปั๊มน้ำพุ

Fountain pump

ปั๊มน้ำพุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งน้ำไปยังระบบน้ำพุเพื่อการใช้งานต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้ว ปั๊มน้ำพุมีหน้าที่สร้างแรงดันของน้ำเพื่อให้น้ำถูกส่งไปยังจุดที่ต้องการ โดยปั๊มน้ำพุมีความสำคัญ ในการใช้งานในทุก ๆ สถานที่ที่มีการใช้น้ำ ไม่ว่าจะเป็นในบ้าน ๆ หรือสถานที่อุตสาหกรรม เช่น โรงงาน ฟาร์ม โรงแรม หรือสนามกีฬา โดยทางเรามีแบรนด์ชั้นนำ ที่ได้รับมาตรฐานและตอบโจทย์การใช้งาน เช่น TSURUMI, HCP, More

Logo Tsurumi PumpLogo HCP

BRAND
Electric motor Attribute
High pressure pump Attribute
Gear pump Attribute
Hoist and crane Attribute
Linear air pump Attribute
Pressure tank Attribute
Submersible aerator Attributes