Search
Search

ถังเก็บน้ำ

Water storage tank

ถังเก็บน้ำ เป็นถังน้ำสำหรับแจกจ่ายน้ำตามที่พักอาศัย มีข้อดีที่ติดตั้งง่าย สะอาดและไร้สารปนเปื้อน ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก FDA อเมริกาและมีหลากหลายแบบ โดยทางเรามีแบรนด์ชั้นนำ ที่ได้รับมาตรฐานและตอบโจทย์การใช้งาน เช่น Brand DOS, More
Logo Brand DOS LIFE

Brand
7