Search
Search

โรลม้วนสายน้ำ

Water hose

โรลสายน้ำ คืออุปกรณ์ที่มีหน้าที่ใช้ในการเก็บและจัดการกับสายที่มีความยาว โรลม้วนสายน้ำมักถูกใช้ในการหด-เพิ่มความยาวของสายน้ำตามความต้องการ เพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกและประหยัดพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยทางเรามีแบรนด์ชั้นนำ ที่ได้รับมาตรฐานและตอบโจทย์การใช้งาน เช่น Brand TWISTER, More

Logo TWISTER
 

Brand
4

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์