Search
Search

มอเตอร์ไฟฟ้า

Electric Motor

มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเครื่องจักรโดยจะถูกใช้ในงานต่าง ๆ เช่น งานในโรงงานผลิต, ขนส่ง, รถยนต์, และอุตสาหกรรมทั่วไป โดยทางเรามีแบรนด์ชั้นนำ ที่ได้รับมาตรฐานและตอบโจทย์การใช้งาน เช่น Brand MITSUBISHI, TECO, SIEMENS, More

Logo MitsubishiLogo TECOLogo SIEMENS

 

Electric motor Attribute
13
4
6
Brand
1
1
3
1
1
1
1
28
10
1
21
1

Showing 1–40 of 72 results