มอเตอร์ไฟฟ้า

Electric Motor

มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเครื่องจักรโดยจะถูกใช้ในงานต่าง ๆ เช่น งานในโรงงานผลิต, ขนส่ง, รถยนต์, และอุตสาหกรรมทั่วไป โดยทางเรามีแบรนด์ชั้นนำ ที่ได้รับมาตรฐานและตอบโจทย์การใช้งาน เช่น Brand MITSUBISHI, TECO, SIEMENS, More

Logo MitsubishiLogo TECOLogo SIEMENS

 

BRAND
Electric motor Attribute
High pressure pump Attribute
Gear pump Attribute
Hoist and crane Attribute
Linear air pump Attribute
Pressure tank Attribute
Submersible aerator Attributes