Search
Search

จานจ่ายอากาศ

Air diffuser

จานจ่ายอากาศ สำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย หรือ การเลี้ยงสัตว์น้ำทุกชนิด และผลิตมาเพื่อใช้งานในการเติมอากาศภายในน้ำ โดยทางเรามีแบรนด์ชั้นนำ ที่ได้รับมาตรฐานและตอบโจทย์การใช้งาน เช่น Brand SANCO, FLOWSHEN, LONGTECH, More

Logo SansoLogo FLOWSHENLogo LONGTECH