สปริงบาลานเซอร์

Spring balancer

สปริงบาลานเซอร์ เป็นอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงในการยกเครื่องมือ ทำให้น้ำหนักยกเป็นศูนย์ ใช้เพื่อผ่อนแรงของผู้ใช้งานที่ต้องยกเครื่องมือ โดยจะถูกใช้ในงาน อุตสาหกรรมอาหาร โลจิสติกส์ ฟิสเนส ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยทางเรามีแบรนด์ชั้นนำ ที่ได้รับมาตรฐานและตอบโจทย์การใช้งาน เช่น Brand TKK, More

Logo TKK

BRAND
Electric motor Attribute
High pressure pump Attribute
Gear pump Attribute
Hoist and crane Attribute
Linear air pump Attribute
Pressure tank Attribute
Submersible aerator Attributes