โรลม้วนสายน้ำมัน

Oil hose

โรลม้วนสายมัน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและจัดการกับสายน้ำมัน เช่น ในโรงงานผลิตหรือสถานที่ที่มีความต้องการในการเดินสายน้ำมันหรือของเหลวไปยังจุดต่าง ๆ โรลม้วนสายมันมักถูกออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำมันหรือสารเคมีที่มีความหนาแน่น โดยทางเรามีแบรนด์ชั้นนำ ที่ได้รับมาตรฐานและตอบโจทย์การใช้งาน เช่น Brand TWISTER, More

Logo TWISTER
 

BRAND
Electric motor Attribute
High pressure pump Attribute
Gear pump Attribute
Hoist and crane Attribute
Linear air pump Attribute
Pressure tank Attribute
Submersible aerator Attributes