ปั๊มเฟืองกับการดูดกากน้ำตาล

ปั๊มเฟืองกับการดูดกากน้ำตาล

กากน้ำตาล (Molasses) คือส่วนหนึ่งที่เกิดจากผลิตผลพลอยได้ที่มาจากการผลิตน้ำตาล มีลักษณะเป็นของเหลว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทั้งทางตรงและทางอ้อม แล้วตัวกากน้ำตาลนี้มีประโยชน์อย่างไรต่ออุตสาหกรรมและมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับ ปั๊มเฟือง แอดมินจะไปพาหาคำตอบ ผ่านบทความนี้กันครับ

กากน้ำตาลหรือ โมลลาส (Molasses) เป็นของเหลวที่ได้มาจากกระบวนการผลิตน้ำตาลที่ไม่สามารถจะตกผลึกเป็นน้ำตาลได้อีก มีลักษณะสีน้ำตาลเข้มและมีความเหนียวหนืด  เป็นของเหลวที่มาจากการผลิตน้ำตาลที่มีหลากหลายชนิด ได้แก่

  1. ชนิด Black-strap molasses เป็นชนิดที่ได้มาจากกการผลิตน้ำตาลทรายขาว มีความเหนียวข้นที่มีสีดำอมน้ำตาล มีค่าความเป็นน้ำตาล 50-60% โดยประมาณ
  2. ชนิด refinery molasses เป็นชนิดที่ได้มาจากการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ มีความเหนียวข้นและสีที่จางกว่า ชนิด Black-strap molasses มีค่าความเป็นน้ำตาล 48% โดยประมาณ
  3. ชนิด invert molasses เป็นชนิดที่ผลิตมาจากน้ำอ้อยระเหยเข้มข้น มีค่าความเป็นน้ำตาล 77% โดยประมาณ

โดยแต่ละชนิดของกากน้ำตาลเหล่านี้ ต่างก็มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่งในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมเกษตร อย่างการนำกากน้ำตาลไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพ เพราะในกากน้ำตาลมีธาตุที่ครบถ้วน ในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ก็นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตผงชูรส ซอส ขนมปัง และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมการผลิตแก๊สและพลังงาน โดยการนำไปใช้เป็นวัตถดิบที่สำคัญในการผลิตเอทานอล จนเกิดเป็นแก๊สโซฮอล์

ปั๊มเฟืองเกี่ยวข้องอย่างไรกับ กากน้ำตาล

แล้วปั๊มเฟืองเกี่ยวข้องอะไรกันกับ กากน้ำตาล อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่า ปั๊มเฟือง เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ไว้ สูบจ่ายของเหลวในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่เป็นของหนืด ซึ่งหนึ่งในของเหลวที่มีความหนืดนั้น ก็มี กากน้ำตาล รวมอยู่ในนั้นด้วย ซี่งความสำคัญในการนำเอาปั๊มเฟืองมาใช้ในงานดูดกากน้ำตาล ก็เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและประหยัดเวลาการถ่ายโอนวัตถุดิบในงานแปรรูปอาหารนั้นเอง ซึ่งปั๊มเฟืองที่อยากแนะนำกันในบทความนี้ คือ ปั๊มเฟือง ยี่ห้อ CUCCHI รุ่น MX/BX Series ปั๊มเฟืองจากประเทศอิตาลี ตัวปั๊มเป็น สแตนเลส 316 เหมาะสำหรับงานสูบจ่ายของเหลวในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความอื่นๆ