ปั๊มสูบน้ำเสีย LUCKY PRO รุ่น POP Series

ปั๊มสูบน้ำเสีย LUCKY PRO รุ่น POP ปั๊มจุ่มน้ำแบบไม่มีลูกลอย เหมาะสำหรับใช้ในบ่อเลี้ยงปลา ใช้กับน้ำพุ และน้ำตกขนาดเล็ก ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 2900 รอบ/นาที 1 เฟส

Brand:

SPECIFICATION SUBMERSIBLE PUMP LUCKY PRO POP SERIES

MODEL W pipe line Cubic Meters/hour 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.2 8.4
220V 380V inch liter/min 0 20 40 60 80 100 120 140
POP   250 1 Head (m.) 7 6 5 4 5 2 1  

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปั๊มสูบน้ำเสีย LUCKY PRO รุ่น POP Series”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

ชื่อ/Name *
Email *
เบอร์โทรศัพท์/Phone number *
บริษัท/Company *
ที่อยู่(สำหรับออกใบเสนอราคา)
บ้านเลที่ ซอย ถนน /Address *
จังหวัด/Province *
แขวง/ตำบล/Sub-district *
รหัสไปรษณีย์/Postal Code *
เขต/อำเภอ/District *
ประเทศ/Country *
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/Ask us any questions *