เครื่องเติมอากาศ SHINMAYWA รุ่น ARH-S-40-65 S Series

ทรีลูปโบลเวอร์ SHINMAYWA รุ่น ARH-S-40-65 S Series เครื่องเติมอากาศชนิด Helical Rotor Blower ยี่ห้อ ShinMaywa– จากประเทศญี่ปุ่นมีตั้งแต่ขนาดท่อ 2 นิ้ว(50mm) จนถึง 10 นิ้ว (250mm)

Brand:

SPECIFICATION THREE LOBE BLOWER SHINMAYWA ARH-S-40-65 S SERIES

MODEL ROTOR SPEED 10kPa 15kPa 20kPa 25kPa 30kPa 35kPa 40kPa 45kPa 50kPa 55kPa 60kPa
min-1 Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P
SHINMAYWA ARH40S 1720 0.83 0.61 0.78 0.66 0.72 0.72 0.67 0.92 0.6 1.11 0.56 1.17 0.5 1.24 0.45 1.26 0.41 1.29 0.37 1.32    
1840 0.87 0.64 0.82 0.69 0.77 0.76 0.74 0.95 0.67 1.14 0.63 1.2 0.58 1.28 0.55 1.35 0.5 1.42 0.46 1.49    
1960 0.95 0.71 0.91 0.77 0.86 0.85 0.8 1.03 0.76 1.2 0.71 1.27 0.67 1.35 0.63 1.43 0.58 1.5 0.53 1.61    
2210 1.16 0.77 1.1 0.87 1.04 0.99 0.99 1.11 0.93 1.24 0.88 1.33 0.83 1.45 0.78 1.5 0.73 1.76 0.68 1.84 0.63 1.99
2380 1.25 0.83 1.19 0.97 1.13 1.12 1.08 1.19 1.03 1.28 0.33 1.39 0.95 1.5 0.91 1.68 0.87 1.86 0.84 2.02 0.8 2.18
2520 1.34 95 1.28 1.08 1.22 1.2 1.17 1.28 1.12 1.35 1.08 1.45 1.04 1.55 1 1.76 0.96 1.96 0.96 2.13 0.9 2.3
2620 1.42 1.07 1.37 1.19 1.31 1.32 1.26 1.36 1.21 1.42 1.17 1.55 1.12 1.7 1.09 1.89 1.05 2.08 1.03 2.25 1 2.41
2790 1.52 1.15 1.46 1.29 1.4 1.4 1.36 1.45 1.31 1.5 1.27 1.66 1.23 1.82 1.2 2.01 1.16 2.2 1.14 2.39 1.11 2.57
3000 1.61 1.3 1.55 1.4 1.49 1.49 1.45 1.64 1.4 1.78 1.36 1.92 1.32 2.06 1.28 2.2 1.24 2.33 1.21 2.51 1.18 2.69
SHINMAYWA ARH50S 1270 12.7 0.7 1.17 0.8 1.09 1 1.02 1.1 0.95 1.3 0.88 1.5 0.81 1.7 0.74 1.8 0.67 2        
1400 1.53 0.9 1.43 1 1.34 1.2 1.25 1.3 1.17 1.4 1.09 1.7 1.01 1.8 0.93 1.9 0.86 2.1        
1650 1.85 1 1.74 1.2 1.64 1.3 1.54 1.4 1.44 1.7 1.35 1.8 1.27 2 1.19 2.2 1.11 2.5 1.04 2.7 0.98 2.9
1850 2.23 1.1 2.11 1.3 1.98 1.4 1.87 1.6 1.76 1.8 1.68 2 1.59 2.2 1.51 2.5 1.43 2.7 1.35 2.9 1.28 3.1
2080 2.54 1.2 2.45 1.5 2.35 1.7 2.26 1.9 2.17 2.1 2.08 2.4 1.99 2.6 1.92 2.8 1.84 3 1.76 3.2 1.69 3.4
2230 2.77 1.3 2.68 1.6 2.59 1.9 2.51 2.1 2.43 2.3 2.36 2.6 2.28 2.8 2.21 3.1 2.13 3.3 2.06 3.4    
SHINMAYWA ARH65S 1100 1.64 0.9 1.57 1.1 1.49 1.3 1.41 1.5 1.34 1.7 1.27 1.9 1.2 2.1 1.13 2.2 1.07 2.6 1.01 2.8    
1320 2.22 1.2 2.12 1.4 2.03 1.6 1.94 1.8 1.86 2 1.78 2.2 1.7 2.4 1.62 2.7 1.53 3 1.45 3.2 1.37 3.4
1550 2.72 1.3 2.62 1.6 2.53 1.8 2.44 2 2.35 2.2 2.26 2.5 2.17 28 2.07 3 1.98 3.3 1.89 3.5 1.79 3.7
1730 3.12 1.5 3.01 1.8 2.91 2 2.81 2.2 2.71 2.7 2.61 2.9 2.52 3.2 2.44 3.4 2.36 3.7 2.3 3.9 2.23 4.2
1960 3.5 1.7 3.37 2 3.26 2.2 3.14 2.7 3.03 3.1 2.92 3.3 2.83 3.6 2.75 3.9 2.67 4.1 2.61 4.3 2.55 4.6
2200 3.77 1.9 3.7 2.2 3.62 2.4 3.54 2.8 3.46 3.2 3.39 3.7 3.32 4.1 3.26 4.5 3.2 4.9 3.15 5.2 3.09 5.4
2350 4.11 2.2 4.03 2.3 3.94 2.5 3.87 3 3.79 3.5 3.74 4 3.68 4.4 3.63 4.8 3.58 5.1 3.53 5.5 3.48 6
2500 4.38 2.4 4.29 2.6 4.2 2.8 4.12 3.3 4.04 3.7 3.97 4.2 3.9 4.7 3.84 5.2 3.77 5.7 3.73 6.1 3.68 6.5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องเติมอากาศ SHINMAYWA รุ่น ARH-S-40-65 S Series”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.