เครื่องเติมอากาศ UNOMACH รุ่น ARC 65 Series

Brand:

เครื่องเติมอากาศ UNOMACH รุ่น ARC 65 Series

  • เครื่องเติมอากาศแบบ Three Lobes Blower “UNOMACH”
  • มีตั้งแต่ขนาดท่อ 40mm จนถึง 300mm
  • Suction pressure : Atomospheric pressure
  • Discharge pressure : 1000 – 8000 mmAq
  • Capacity  :  0.38 – 190 m3/min

SPECIFICATION THREE LOBES BLOWER UNOMACH ARC 65 SERIES

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องเติมอากาศ UNOMACH รุ่น ARC 65 Series”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

ชื่อ/Name *
Email *
เบอร์โทรศัพท์/Phone number *
บริษัท/Company *
ที่อยู่(สำหรับออกใบเสนอราคา)
บ้านเลที่ ซอย ถนน /Address *
จังหวัด/Province *
แขวง/ตำบล/Sub-district *
รหัสไปรษณีย์/Postal Code *
เขต/อำเภอ/District *
ประเทศ/Country *
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/Ask us any questions *