เครื่องมือวัดค่าความกระด้างของน้ำ SANXIN รุ่น YD Series

SPECIFICATION WATER HARDNESS METER SANXIN YD SERIES

Water Hardness Measuring range (0 ~ 10)mmol/L;        (0 ~ 401)mg/L(Ca); (0 ~ 10)mmol/L;        (0 ~ 401)mg/L(Ca);
  (0 ~ 1000)mg/L(CaCO3); (0 ~ 100)ºfH(France Degree); (0 ~ 1000)mg/L(CaCO3); (0 ~ 100)ºfH(France Degree);
  (0 ~ 561)mg/L(CaO);    (0 ~ 56)ºdH(German Degree); (0 ~ 561)mg/L(CaO);    (0 ~ 56)ºdH(German Degree);
  (0 ~ 20)mmol/L(Boiler);  (0 ~ 70)ºeH (England Degree)。 (0 ~ 20)mmol/L(Boiler);  (0 ~ 70)ºeH (England Degree)。
Resolution 0.01 and 0.1 water hardness units 0.01 and 0.1 water hardness units
Accuracy ±5% FS ±5% FS
Temp. compensation (5 ~ 50)℃((automatic)) (5 ~ 50)℃((automatic))
Calibration Solution B1 Calibration Solution — 2.00×10-2 mmol/L B1 Calibration Solution — 2.00×10-2 mmol/L
  B2 Calibration Solution — 2.00×10-1 mmol/L B2 Calibration Solution — 2.00×10-1 mmol/L
  B3 Calibration Solution — 2.00 mmol/L B3 Calibration Solution — 2.00 mmol/L
  (B3Calibration Solution also can be used for the soaking solution of electrode) (B3Calibration Solution also can be used for the soaking solution of electrode)
Calibration Mode (a)B1/B2 Calibration—using B1 and B2 Calibration Solution,suitable for < 2.00×10-2 mmol/L low concentration water quality,for example, boiler (a)B1/B2 Calibration—using B1 and B2 Calibration Solution,suitable for < 2.00×10-2 mmol/L low concentration water quality,for example, boiler
  water. water.
  (b)Calibration—using B2 and B3 Calibration Solution,suitable forgeneral water quality. (b)Calibration—using B2 and B3 Calibration Solution,suitable forgeneral water quality.
Temperature Measuring range 0 ~ 60℃ 0 ~ 60℃
Resolution 0.1℃ 0.1℃
Accuracy ±0.5℃ ±0.5℃
Other Technical Parameter Data storage 128 groups 99 groups
Content Storage serial number of measuring value, measuring value, units, temperature, ATC or MTC, date, time and calibration way. serial number of measuring value, measuring value, units, temperature, ATC or MTC, date, time and calibration way.
  RS232 Two AA cells(1.5V×2)
Power DC9V Meter:(65×120×31)mm/180g; Carry Case: (255×210×50)mm/790g
Dimension and weight (160×190×70)mm/750g IISO9001:2000 and CE
Quality & safecertificate IISO9001:2000 and CE  
working conditions Ambient temperature (5~35)℃ (5~35)℃
ambient humidity ≤85%RH ≤85%RH

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องมือวัดค่าความกระด้างของน้ำ SANXIN รุ่น YD Series”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

ชื่อ/Name *
Email *
เบอร์โทรศัพท์/Phone number *
บริษัท/Company *
ที่อยู่(สำหรับออกใบเสนอราคา)
บ้านเลที่ ซอย ถนน /Address *
จังหวัด/Province *
แขวง/ตำบล/Sub-district *
รหัสไปรษณีย์/Postal Code *
เขต/อำเภอ/District *
ประเทศ/Country *
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/Ask us any questions *