ปั๊มสูบน้ำเสีย SANCO รุ่น JDS/JSB Series

Brand:

ปั๊มสูบน้ำเสีย SANCO รุ่น JDS/JSB Series

DIMENSION SUBMERSIBE PUMP SANCO JDS/JSB SERIES

Model Dimension (mm)
A A1 A2 A3 D D1 D2 H H1 H2 H3
SANCO JDS/JSB-03 223 70 115 NA 132 63 69 356 325 112 113
SANCO JDS/JSB-05 223 70 115 NA 132 63 69 381 325 112 113
SANCO JDS/JSB-10 223 70 115 NA 132 63 69 411 325 112 113
SANCO JDS/JSB-20 390 103 235 151 210 105 105 570 400 150 152
SANCO JDS/JSB-30 390 103 235 151 210 105 105 590 420 150 152
SANCO JDS/JSB-50 256(294) 110 256(294) 176 227 110 117 468 468 160 162
SANCO JDS/JSB-75 256(294) 110 256(294) 176 227 110 117 508 508 160 225

SPECIFICATION SUBMERSIBE PUMP SANCO JDS/JSB SERIES

Model Output Dis. Phase Rated Maximun Cable
Head Capacity Capacity
HP Inch φ m LPM m LPM M
SANCO JDS/JSB-03 3 2″ 1.3 4 100 6 220 5
SANCO JDS/JSB-05 2 2″ 1.3 6 110 8 320 5
SANCO JDS/JSB-10 1 2″ (3″) 1.3 9 220 12.5 460 5
SANCO JDS/JSB-20 2 2″ (3″) 1.3 10 350 17.5 650 5
SANCO JDS/JSB-30 3 2″ (3″) 3 11 450 19.5 750 5
SANCO JDS/JSB-50 5 3″ (4″) 3 10 800 23.5 1200 10
SANCO JDS/JSB-75 7.5 3″ (4″) 3 12 1040 29.5 1400 10

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปั๊มสูบน้ำเสีย SANCO รุ่น JDS/JSB Series”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

ชื่อ/Name *
Email *
เบอร์โทรศัพท์/Phone number *
บริษัท/Company *
ที่อยู่(สำหรับออกใบเสนอราคา)
บ้านเลที่ ซอย ถนน /Address *
จังหวัด/Province *
แขวง/ตำบล/Sub-district *
รหัสไปรษณีย์/Postal Code *
เขต/อำเภอ/District *
ประเทศ/Country *
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/Ask us any questions *