Blog

ลดเงินสด ลดเสี่ยง เลี่ยงติดเชื้อ

qr-code

ลดเงินสด ลดเสี่ยง เลี่ยงติดเชื้อ

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมลดการระบาดของโรค COVID-19 ด้วยการสนับสนุนนโยบาย หยุด ลด เสี่ยง ปลอดภัย ลดการสัมผัสธนบัตร และเหรียญ โดยการสนับสนุนการชำระเงินผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ เช่น การโอนเงินผ่านเลขที่บัญชี การสแกน QR CODE

โดยอำนวยความสะดวก ให้ลูกค้าสามารถสแกน QR CODE บนใบเสนอราคา และสามารถขอ QR CODE เพื่อชำระเงิน ได้จากพนักงานจัดส่งของเรา เพื่อลดความเสี่ยงให้กับลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัท เมคคานิก้า จำกัด มีมาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ด้วยการมีเจลแอลกอฮอล์บนรถจัดส่งทุกคัน และมีการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนออกไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วย