[ขอแนะนำ] ระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ ที่ดีที่สุด ปี 2022

[ขอแนะนำ] ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ดีที่สุด ปี 2022

ปัจจุบันในทุกๆ โรงงานอุตสาหกรรมต้องมี ระบบบำบัดน้ำเสีย Wastewater Treatment ซึ่งมีกฎหมายบังคับไว้ให้โรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด น้ำเสีย คือ น้ำที่มีสิ่งเจือปนต่างๆ รวมถึงกลิ่น สี รส คุณภาพของน้ำที่ไม่มีคุณภาพ ดังนั้นจึงทำให้ก่อนที่ทางโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จะมีการทิ้งน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง จะต้องมีการผ่านระบบบำบัดน้ำเสียหรือกระบวนการลดปริมาณน้ำเสียที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำที่มีดี มีคุณภาพต่อไป

ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้วิธีของระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้เครื่องเติมอากาศ เพราะสามารถเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์  โดย เครื่องเติมอากาศแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆดังนี้

  • เครื่องเติมอากาศที่ผิวหน้า (Surface Aerator) ทำหน้าที่ในการตีน้ำที่ระดับผิวบนให้กระจายๆ เป็นเม็ดเล็กๆ ให้ขึ้นมาสัมผัสเพื่อรับออกซิเจน
  • เครื่องเติมอากาศเทอร์ไบน์ใต้น้ำ (Submerged Turbine Aerator) เป็นการทำงานผสมกันระหว่างระบบเป่าอากาศและระบบเครื่องเติมอากาศ ทำให้เครื่องเติมอากาศแบบนี้ให้ออกซิเจนสูงแต่มีราคาแพง
  • เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ (Submersible Aerator) มีลักษณะผสมกันระหว่างเครื่องสูบน้ำ เครื่องดูดอากาศและเครื่องตีอากาศให้ผสมน้ำอยู่ในเครื่องเดียวกัน

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมไหนที่ต้องการจะนำเครื่องเติมอากาศไปใช้งาน ทางบริษัท เมคคานิก้า จำกัด ได้มีสินค้านำเข้าและจำหน่ายอยู่ด้วย ขอแนะนำเป็นเครื่องเติมอากาศ air pump ยี่ห้อ HIBLOW รุ่น HP Series เป็นสินค้านำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น มีเสียงเงียบ ใช้ไฟแบบ 1 phase ได้ โดยเราสามารถนำเครื่องเติมอากาศ HIBLOW รุ่น HP Series ไปต่อกับท่อเพื่อใช้งานคู่กันกับ จานจ่ายอากาศ Sanco รุ่น FD Series โดยเราจะเดินท่อลงไปน้ำได้แล้วว่าตำแหน่งของจานจ่ายอากาศได้เลย โดยมีให้เลือกทั้งที่แบบแท่งและแบบจาน โดยสามารถเลือกชัได้ตามความต้องการ เพราะเรามีจำหน่ายเช่นเดียวกัน เมื่อน้ำเสียได้มีการได้รับออกซิเจนจะทำให้บ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานที่ออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้นก่อนที่จะนำปล่อยลงสู่ลำคลองหรือลงในแม่น้ำต่อไป

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความอื่นๆ