ปั๊มสูบน้ำเสีย SANCO รุ่น JKS Series

Brand:

SPECIFICATION SUBMERSIBE PUMP SANCO JKS SERIES

Model Output (HP) Output Discharge   Max. Head(M) Max. Capacity (l/min)
(kw) (inch)
SANCO JKS-05 0.5 0.37 2 9.5 310
SANCO JKS-10 1 0.75 2 11 450
SANCO JKS-20 2 1.5 3 15.5 680
SANCO JKS-30 3 2.2 3 18.5 800
SANCO JKS-50 5 3.7 4 22.5 950
SANCO JKS-75 7.5 5.5 4 26.5 1100

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปั๊มสูบน้ำเสีย SANCO รุ่น JKS Series”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

ชื่อ/Name *
Email *
เบอร์โทรศัพท์/Phone number *
บริษัท/Company *
ที่อยู่(สำหรับออกใบเสนอราคา)
บ้านเลที่ ซอย ถนน /Address *
จังหวัด/Province *
แขวง/ตำบล/Sub-district *
รหัสไปรษณีย์/Postal Code *
เขต/อำเภอ/District *
ประเทศ/Country *
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/Ask us any questions *