แวคคั่มปั๊ม สำหรับงานกรองสารในห้องแลป

แวคคั่มปั๊ม สำหรับงานกรองสารในห้องแลป

อุปกรณ์ ปั๊มสุญญากาศ หรือ แวคคั่มปั๊ม (Vacuum Pump) ที่นำมาใช้สำหรับงานในห้องแลป (ห้องทดลองวิทยาศาสตร์) โดยส่วนใหญ่ก็มักมีจุดประสงค์ของการนำมาใช้ในเรื่อง งานกรองสาร เพื่อช่วยในการแยกสารที่จะนำมาวิเคราะห์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แล้วอุปกรณ์นี้มีความเกี่ยวข้องและสามารถนำมาใช้อย่างไรในงานกรองสารในห้องแลป ติดตามอ่านได้ในบทความนี้

ในห้องแลปโดยทั่วไปมักมีความต้องการของปั๊มสุญญากาศ ที่มีคุณสมบัติในเรื่องของขนาดของตัวเครื่องที่เหมาะสม เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ในห้องแลปมักมีอุปกรณ์เยอะและมีพื้นที่ในการวางอย่างจำกัด มีเสียงรบกวนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในบทความนี้จึงขอแนะนำ แวคคั่มปั๊ม หรือ  ปั๊มสุญญากาศ GAST   DOA Series เพราะนอกจากมีขนาดเล็กและกะทัดรัดแล้ว ยังมีระบบการทำงานแบบระบบ Oil Free Diaphragm ทำให้ไม่มีละอองน้ำมันเปื้อนขณะที่ตัวเครื่องทำงาน และมีการทำงานที่เงียบ ซึ่งตรงกับคุณสมบัติของปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในห้องแลป

วิธีการนำ ปั๊มสุญญากาศ GAST DOA Series มาใช้ในงานกรองสาร

การกรองสารด้วยอุปกรณ์ปั๊มสุญญากาศ เป็นวิธีการกรองสารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถกรองสารได้อย่างรวดเร็วช่วยลดเวลาในเรื่องของการนำสารมาวิเคราะห์ โดยการกรองสารด้วยปั๊มสุญญากาศ GAST DOA Series จะทำร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่

1.กรวยกรองบุชเนอร์ ( Buchner funnel ) หรือกรวยกรองที่ใช้สำหรับงานกรองสารที่ผลิตจากเซรามิกเคลือบ เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับกรองสารแบบลดความดัน สามารถกรองได้รวดเร็ว ใช้ร่วมกับ กระดาษกรอง (filter paper) ขวดลดความดัน (suction flask)

แวคคั่มปั๊ม สำหรับงานกรองสารในห้องแลป

2.ขวดกรองสาร หรือ ขวดลดความดัน(Suction Flask) โดยขวดมีลักษณะคล้ายขวดรูปชมพู่ เป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยในการกรองแยกของแข็งออกจากของเหลวได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งการใช้ขวดลดความดันจะช่วยให้การกรองเร็วกว่าการกรองแบบธรรมดาทั่วไป โดยใช้ร่วมกับกรวยกรองแบบบุชเชอร์ ขวดกรองสารมีขนาดความจุหลายขนาด  ตั้งแต่ 100 ml ถึง 2 L

แวคคั่มปั๊ม สำหรับงานกรองสารในห้องแลป

3.กระดาษกรอง (Filter paper) คือกระดาษที่มีรูพรุน และมีการกระจายตัวของ รูพรุนสม่ำเสมอ ใช้คัดแยกสิ่งเจือปนออกจากสารละลาย หรืออากาศ

แวคคั่มปั๊ม สำหรับงานกรองสารในห้องแลป

ซึ่งขั้นตอนในการกรองสารด้วยปั๊มสุญญากาศ จะเริ่มต้นจาก กรวยบุชเนอร์มาเป็นกรวยกรองและวางกระดาษกรองให้ปิดรูพรุนทั้งหมดแล้วทำให้กระดาษกรองเปียกเพื่อให้กระดาษกรองแนบสนิทกับก้นของกรวยบุชเนอร์ สวมกรวยให้แน่นจับจุกที่อุดขวดกรองสาร (ขวดลดความดัน) ซึ่งแขนของขวดกรองสารจะต่อกับอุปกรณ์ปั๊มสุญญากาศ  GAST DOA Series หลังจากนั้นก็ทำการเดินเครื่องเพื่อสร้างแรงดันสุญญากาศในการดูดหรือกรองสารที่จะนำวิเคราะห์ออกจากน้ำ โดยตัวที่นำมาวิเคระห์คือตัวแผ่นกรอง

แต่ในขณะเดียวกันในการกรองสารด้วยแวคคั่มปั๊ม หรือ ปั๊มสุญญากาศ  ก็ต้องตั้งค่าความเร็วของการดูดสารได้อย่างเหมาะสมด้วย มิเช่นนั้นจะทำให้แผ่นที่ใช้กรองสารทะลุได้

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า ประโยชน์ของการนำ แวคคั่มปั๊ม หรือ ปั๊มสุญญากาศ  GAST  DOA Series มาใช้ในงานห้องแลปก็เพื่อลดระยะเวลาของการกรองให้เร็วขึ้นและสะดวกมากขึ้น ในการนำสารนั้น ๆมาวิเคราะห์ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการนำมาติดตั้งและใช้งานกับสถานที่ห้องทดลองวิทยาสาตร์ หรือ ห้องแลป เป็นต้น

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความอื่นๆ