Blog

ปั๊มเฟือง (Gear Pump) คืออะไร

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
what-is-gear-pump

ปั๊มเฟือง (Gear Pump) คืออะไร

ปั๊มเฟือง หรือ เกียร์ปั๊ม (Gear Pump) คือ การที่เกียร์ สองตัว โดยที่ฟันของเกียร์ทั้งสองตัวนั้นขบกัน  เพื่อดูดของเหลวที่มีความหนืด โดยปั๊มเฟืองจะมี 2 รูปแบบ คือ เกียร์ปั๊มแบบเฟืองใน  (Internal Gear Pump) และ  เกียร์ปั๊มแบบเฟืองนอก (External Gear Pump)

ปั๊มเฟืองมีหลักการทำงานอย่างไร

1.หลักการทำงานเกียร์ปั๊มแบบเฟืองใน (Internal Gear Pump) น้ำมันจะถูกส่งเข้ามาเติมในส่วนของช่องว่าง เมื่อปั๊มหมุนตัว เฟืองและตัวโรเตอร์จะเริ่มทำการหมุนเพื่อผลักดันน้ำมันในจังหวะการอัด ทำให้มีความเร็วและอัตราการไหลสูงขึ้น

2. หลักการทำงานเกียร์ปั๊มแบบเฟืองนอก (External Gear Pump) คือเกียร์ปั๊มที่มีเกียร์สองตัวโดยที่ฟันของเกียร์ทั้งสองตัวนั้นขบกัน น้ำมันจะถูกส่งเข้ามาเติมในส่วนของช่องว่าง เมื่อปั๊มเริ่มหมุนตัว เฟืองทั้งสองตัวจะเริ่มหมุน และผลักดันน้ำมันไฮดรอลิกในจังหวะการอัด ทำให้มีความเร็วและอัตราการไหลสูงขึ้น

ปั๊มเฟืองใช้ในอุตสาหกรรมประเภทไหน

ปั๊มเฟืองโดยทั่วไปมักใช้ในอุตสาหกรรม การสูบ-จ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูงได้ สามารถดูดกาว, ดูดยางมะตอย,ซึ่งนิยมใช้ในโรงงานผลิตน้ำมันพืช , น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำเชื่อม, แชมพู,  รวมถึงอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย ปั๊มเฟือง Cucchi จากอิตาลี โดยมี 3 series ให้เลือกใช้ตามความต้องการ ดังนี้

1. ปั๊มเฟือง Cucchi ชนิดเพลาลอย รุ่น B-series เหมาะสำหรับการสูบ-จ่าย หมุนเวียนของเหลวหนืด

2.ปั๊มเฟือง Cucchi ชนิดมอเตอร์ในตัว FMG-Series เหมาะสำหรับงานสูบ-จ่าย ของเหลวหนืดน้อย จนถึงปานกลางโดยไม่มีตะกอน

3.ปั๊มเฟือง Cucchi สแตนเลส 316  MX,BX Series  ผลิตจากสแตนเลส เหมาะสำหรับงานสูบ-จ่าย น้ำมันทีมีความร้อนสูง