Search
Search

การตรวจประจำปี

การตรวจประจำปี Preventive Maintenance

ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปีจะมีการประชุมใหญ่ประจำปีของกลุ่มเจ้าของคอนโดมิเนียม
กลุ่มของนิติบุคคลอาคาร กลุ่มลูกบ้านที่อยู่อาศัย โดยซึ่งวาระคร่าวๆ ของการประชุมจะมีการรายงานผลการดำเนินการด้านต่างๆ ที่ผ่านมา โดยมีการแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคาร (เปลี่ยนทุกๆ 2 ปี) มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการนิติบุคคล(เปลี่ยนทุกๆ 2 ปี) ซึ่งหลังจากที่ได้มีการประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการอนุมัติและนำงบประมาณตรงนี้ เพื่อจะนำไปใช้ใน การตรวจประจำปี Preventive Maintenance หรือที่เราคุ้นเคยกันเรียกแบบย่อๆ ว่า PM เพื่อตรวจบำรุงรักษา ทำความสะอาดให้กับ ระบบไฟฟ้า ตู้คอนโทรล ระบบบูสเตอร์ปั๊ม ระบบทรานเฟอร์ ระบบปั๊มน้ำเสีย รวมถึงระบบเครื่องเติมอากาศที่มีการใช้งานในคอนโดมิเนียมหรือในหมู่บ้านจัดสรรนั้นๆ ซึ่งในตอนนี้ใกล้จะถึงช่วงเวลาตรวจประจำปีอีกแล้ว หากกำลังมองหาบริษัทที่จะเข้ามาดูแลในงานตรงส่วนนี้สามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัท เมคคานิก้า จำกัด ได้เลย เราได้มีการรับ Preventive Maintenance หรือ PM ของงาน บำรุงรักษาคอนโด หมู่บ้านจัดสรรซึ่งมีช่างผู้ชำนาญการฉพาะทางคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท เมคคานิก้า จำกัด
📱 088-008-2305
☎️ 02-011-1000

mechanika

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความอื่นๆ