Search
Search

3 ข้อที่ควรรู้ก่อนซื้อรอกโซ่

3 ข้อที่ควรรู้ก่อนซื้อรอกโซ่ Chain Hoist

รอกโซ่

รอกโซ่ (Hoist) ใช้ในการยกสิ่งของต่างๆ ที่มีน้ำหนักมากเกินแรงมนุษย์จะยกไหว โดยสามารถใช้งานรอกในการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากป็นตัน ซึ่งการเลือกรอกโซ่ต้องคำนึงถึงการใช้งานที่ตรงตามเป้าหมายมากที่สุด โดยมี 3 ข้อหลัก ที่ควรพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรอกโซ่ ดังนี้

  1. น้ำหนักที่ยกได้

รอกโซ่สามารถยกน้ำหนักได้แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ดังนั้นเราต้องพิจารณาเบื้องต้นว่าเรานำรอกโซ่ไปใช้ยกอะไร น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ โดยปกติรอกโซ่นั้นจะสามารถยกน้ำหนักได้ ตั้งแต่ 1-10 ตัน ขึ้นอยู่กับขนาดของรอก

  1. ระยะที่สามารถยกได้

ระยะที่ยกได้นั้นขึ้นอยู่กับความยาวของโซ่ที่ใช้ในการยก โดยเฉลี่ยแล้วรอกโซ่จะมีระยะยกสูงสุดที่  3 เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไป

  1. ความทนทาน

เนื่องจากรอกโซ่เป็นเครื่องมือที่ทำจากโลหะ ดังนั้นควรพิจารณาถึงคุณภาพของวัสดุที่ใช้ทำตัวรอก เช่น ชุดเฟืองเกียร์ และ ระบบโซ่ ความแข็งแรงของโซ่ รอกโซ่ที่มีความทนทานจะช่วยให้สามารถใช้งานรอกโซ่ได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้นควรเลือกซื้อ เฟืองโซ่ที่เป็นยี่ห้อที่คุ้นเคยเป็นอย่างดี เพื่อลดความเสี่ยงในการได้ของที่ไม่มีคุณภาพ และต้องใช้งานให้ถูกกับน้ำหนักที่ตัวรอกสามารถรับได้  เพื่อลดอัตราความเสียหายที่จะเกิดกับรอก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท เมคคานิก้า จำกัด
📱 088-008-2305
☎️ 02-011-1000

mechanika

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความอื่นๆ