Search
Search

วิธีการผลิตยาเม็ดโดยใช้ปั๊มสุญญากาศ

วิธีการผลิตยาเม็ดโดยใช้ปั๊มสุญญากาศ Vacuum pump

ยารักษาโรค คือ สิ่งที่สำคัญ มากเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่ต้องมีไว้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตของคนเรา ยาจะช่วยป้องกัน ช่วยรักษาทำให้เราหายเจ็บป่วยและช่วยบรรเทาอาการจากโรคที่เราเป็นอยู่ได้ ส่วนมากยาจะผลิตมาจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ 1. ยาสังเคราะห์ ผลิตได้โดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีในห้องปฏิบัติการ  2.สมุนไพร ผลิตมาจากของที่ได้จากธรรมชาติ โดยแบ่งออกเป็นผลิตมาจากพืช,ผลิตมาจากสัตว์และผลิตมาจากแร่ธาตุ เป็นต้น รูปแบบของยาในปัจจุบันสามารถแบ่งได้ตามรูปแบบของยา คือ 1.แบบที่เป็นของเหลวจะต้องมีภาชนะบรรจุที่เหมาะสม 2.แบบที่เป็นของแข็ง มีเป็นแบบยาแคปซูล,ยาเม็ด 3.รูปแบบลักษณะอื่นๆต่างกันไป บางชนิดต้องมีภาชนะพิเศษในการบรรจุ เช่น แบบที่เป็นขี้ผึ้ง,เป็นแบบแผ่นมีเนื้อเหนียว,แบบที่เป็นครีม,ยาป้ายตามบริเวณต่างๆ,ยาสเปรย์สำหรับพ่นและยาที่ใช้ในการสูดดม เป็นต้น แต่ในวันนี้เราจะมาขอพูดถึงยาที่เป็นแบบชนิดเม็ดกันว่ามีวิธีการผลิตยังไงแล้ว ปั๊มสุญญากาศ Vacuum pump มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตยาได้ยังไงบ้าง เราไปเริ่มกันเลยค่ะ

ยาเม็ด (Tablets) เป็นรูปแบบยาที่เป็นผงแห้งแล้วถูกอัดให้เป็นเม็ดชนิดต่างๆ ประกอบได้ด้วยตัวยาหนึ่งตัวหรือยาหลายชนิด มีรูปร่างแบนกลม วงรี เหลี่ยม มีสีสันที่แตกต่างกัน ยาเม็ดส่วนใหญ่จะง่ายต่อการละลาย ต้องรับประทานพร้อมด้วยน้ำสะอาด 1 แก้ว เพื่อให้ยาที่เราทานเข้าไปมีประสิทธิภาพอย่างดี ส่วนกระบวนการผลิตยานั้นเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่สูงสุดตามประเภทของยา เภสัชกรจะต้องให้ความสำคัญกับวิธีการ กลไกและเครื่องมือที่จะทำให้ผงยาถูกอัดเป็นเม็ดได้ เนื่องจากยาแต่ละเม็ดมีขนาดตัวยาจะต้องมีปริมาณที่บรรจุตามที่กำหนดไว้ ลักษณะของเม็ดยาที่ผลิตขึ้นมาต้องมีลักษณะที่สวยงาม ผิวที่เรียบสม่ำเสมอ ไม่มีการแตกบิ่น มีสีที่สม่ำเสมอ ไม่มีกลิ่นเหม็น หรือหากมีตัวหนังสือก็ควรจะอ่านง่ายและคมชัด หากยามีลักษณะที่ผิดปกติหรือรูปร่างแปลกจากเดิมไม่ควรรับประทาน

กระบวนการผลิตยาแบบที่เป็นเม็ด เริ่มต้นที่การเตรียมตรวจสอบวัตถุดิบเพื่อเริ่มสำหรับผสมยาคลุกเคล้ากันตามสัดส่วนให้เหมาะสม ใช้เครื่องทำแกรนูลผสมให้ตัวยาเกาะกันเป็นเม็ดเล็กๆ เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างรูปทรงทางกายภาพ จากนั้นนำตัวยาที่ได้ไปตอกอัดเม็ดเพื่อทำให้มีน้ำหนักที่สม่ำเสมอเท่ากัน จากนั้นใช้ ปั๊มสุญญากาศ Vacuum pump ดูดความชื้นออกจากตัวยาให้หมดเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยานั้น มีความชื้นอยู่เลย หากมีความชื้นผสมอยู่ด้วยอาจจะทำให้ตัวยาออกฤทธิ์ไม่เต็มที่ เต็มประสิทธิของตัวยาได้ จากนั้นนำยาที่ได้บรรจุลงในขวดหรือบรรจุลงแผงตามประเภทของยานั้นๆ ปิดฉลากที่ขวดของยาเพื่อแจ้งรายละเอียดค่ะ จะเห็นได้ว่า ปั๊มสุญญากาศ มีผลต่อการผลิตยาเป็นอย่างมากเพราะการผลิตยาแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายที่สูงหากมีความชื้นเข้าไปที่ระบบการผลิตนั้นจะทำให้มีผลเสียเกิดขึ้นตามมาได้

โดยเมคคานิก้า มีปั๊มสุญญากาศให้เลือก หลายยี่ห้อตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น Gast ,OP, Phil , Ho hsing  เป็นต้น

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความอื่นๆ