Search
Search

เรื่อง นโยบายเปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร

งดรับของขวัญ

เรียน ท่านเจ้าของกิจการและผู้จัดการ

       บริษัท เมคคานิก้า จํากัด ขอขอบคุณทุกท่าน สำหรับความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนสินค้าและบริการ มาโดยตลอดปี 2565 นี้

       ทั้งนี้ บริษัท เมคคานิค้า จํากัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลในการทำงานด้วยความโปร่งใส บริษัทฯจึงดำเนินตาม นโยบาย เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร โดยขอความร่วมมือจากคู่ค้าทุกท่าน งดให้ งดรับ ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองใดๆ ให้กับพนักงาน หรือโดยพนักงานของบริษัทฯ ในทุกเทศกาล และในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 บริษัท เมคคานิก้า จำกัด ขอส่งความปรารถนาดีให้แก่ท่านแล ครอบครัว ตลอดจน พนักงานทุกๆ ท่าน ขอให้มีความสุขสันต์ในวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ของปี การงานและกิจการเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย และมั่งคั่งมั่งมีตลอดไป

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความอื่นๆ