Blog

ปั๊มสุญญากาศกับการส่งออกเกี่ยวข้องกันอย่างไร

vacuum-pumps-and-exports

ปั๊มสุญญากาศ Vacuum Pump กับ การส่งออก เกี่ยวข้องกันอย่างไร 

ถ้าจะกล่าว ธุรกิจ ที่น่าสนใจในปัจจุบัน ธุรกิจอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ เนื่องจากประเทศไทยได้มีการส่งออกไปอาหารแช่แข็งไปขายที่ประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ชาวจีนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยหันมานิยมบริโภคอาหารจานด่วนหรืออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งมากขึ้น

ซึ่งผลิตภัณฑ์ อาหารแช่แข็ง ที่ชาวจีนนิยมส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกอาหารแช่แข็ง ไม่ว่าจะเป็น อาหารทะเลแช่แข็ง ผักผลไม้แช่แข็ง เป็นต้น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทำให้ผู้ประกอบการของไทยมีโอกาสในการที่จะเข้าไปขยายตลาดได้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการเข้าไปสำรวจพฤติกรรมและรสนิยมความชื่นชอบของชาวจีนในแต่ละท้องที่ไม่เหมือนกันด้วย ที่สำคัญในการส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งไป ประเทศจีนนั่น มักมีข้อจำกัดเรื่อง ข้อระเบียบด้านสุขอนามัย  รวมถึงความปลอดภัยของสินค้าตามมาตรฐานของประเทศจีน ซึ่งแต่ละมณฑลของจีนค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องนี้เป็นพิเศษ ทำให้กรรมวิธีในการทำอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ต้องผ่านมาตรฐานและ ยังคงคุณภาพความสดไว้อย่างเต็มเปี่ยม

โดยส่วนใหญ่โรงงานผลิตอาหารแช่แข็งจึงมีความจำเป็นที่ต้องปั๊มสุญญากาศ หรือ Vacuum Pump เพื่อมาดูดอากาศจากอาหารจนเกือบหมด เพื่อให้เกิดสุญญากาศและให้อากาศนั้น น้อยที่สุด ซึ่งเป็นการรักษาคุณภาพของอาหารไว้  ดังนั้นการเลือกซื้อปั๊มสุญญากาศ จึงมีความจำเป็นอย่างมาก และเลือกให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมนั้นๆ  ซึ่ง ทางเมคคานิก้า จึงข้อแนะนำ ปั๊มสุญญากาศ ให้เลือกหลายยี่ห้อ เพื่อให้ตรงกับความต้องการ ใช้งานมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ปั๊มสุญญากาศ OP , Woosung, Ho hsing , Phil เป็นต้น